W Domu Kombatanta

W Domu Kombatanta

Byliśmy Z wielką radością nasi wolontariusze gościli kolejny raz w Domu Kombatanta u zaprzyjaźnionych seniorów. Nasza listopadowa wizyta skłoniła do przygotowania i zaprezentowania pieśni patriotycznych i polskiej poezji. Wdzięczna widownia...
by listopad 21, 2019
Pamiętamy…

Pamiętamy…

Byliśmy Szkoda, że ciebie dziś tu nie ma, bo tu czas w miejscu jakby stanął, stół stoi z nakryciami trzema i chleb wyjęty wtedy rano leży. Firanki w oknach szare, już po krochmalu nie ma śladu, na dobre stanął też zegarek, cicho, jak nigdy u sąsiadów. Ogródek zarósł bujnym...
by listopad 1, 2019