Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Piłka nożna

Poniedziałek – sala gimnastyczna przy SP nr 41, ul. Cyryla i Metodego 43

 • godz. 15.30 – 16.30 – klasy 1-3 (uczniowie są dowożeni na zajęcia, a godz. 16.30 rodzice odbierają uczniów bezpośrednio z sali).  

 Początek zajęć – poniedziałek 9 września.

Aikido

Zajęcia AIKIDO dla dzieci z klas młodszych odbywają się w szkole i będą prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Kuszyk, trenera Autonomicznej Akademii Aikido Jacka Wysockiego.

Czwartek:

 • 12.40-13.35 – klasa “0″
 • 13.45-14.30 – klasy 3
 • 14.35-15.20 – klasy 1
 • 15.25-16.10 – klasy 2
Joga

Zajęcia JOGI prowadzi pani Jolanta Czarnecka według planu:

 • Środa          7 lekcja – 13.45-14.30 – klasy 2abc

 • Środa          8 lekcja –14.35-15.20– klasy 3ab

 • Czwartek   7 lekcja –13.45-14.30 – klasy 1a

 • Piątek         6 lekcja – 12.40 – 13.25 – klasy „0”

 • Piątek         7 lekcja – 13.45-14.30 – klasy 1b, 2c

Pływanie

W ramach przedmiotu wychowanie fizyczne szkoła organizuje zajęcia nauki pływania, które odbywają się na basenach SDS przy ul. Wąskiej 16 w ramach współpracy szkoły z Miejskim Klubem Pływackim Kuźnia Olimpijska. 

Uczniowie ćwiczą jednocześnie w kilku grupach pod opieką instruktorów. Na wszystkie zajęcia uczniowie są dowożeni ze szkoły, a rodzice odbierają dzieci po zajęciach bezpośrednio z SDS. 

Uczniowie po zajęciach nie wracają do świetlicy. 

 • Środa – godz. 15.45 – 16.30 – klasy 1ab, 6abc, 8abc
 • Czwartek – godz. 15.45 – 16.30 – klasy 3ab, 5abc
 • Piątek – godz. 15.45 – 16.30 – klasy „0”, 2abc, 4ab

 Początek zajęć na basenie od środy 18. września.