NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA

Według nowych zasad

Rok szkolny Ilość nagrodzonych uczniów
2022/2023 21
2021/2022 21
2020/2021 15
2019/2020 13
2018/2019 19
2017/2018 18
2016/2017 11
2015/2016 8

 

Według starych zasad:

Rok szkolny Ilość nagrodzonych uczniów
2014/2015 70
2013/2014 39
2012/2013 49
2011/2012 26
2011/2012 26
2009/2010 36
2008/2009 22
WYNIKI SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY
2022/2022 Język polski 79% 61% 66% najwyższy
Matematyka 89% 49% 53%
Język obcy
(angielski)
95% 64% 66%
2021/2022  Język polski 73% 55% 60% wysoki
Matematyka 89% 53% 57% najwyższy
Język obcy
(angielski)
98% 65% 67% najwyższy
Język obcy
(niemiecki)
99% 48% 50% najwyższy
2020/2021 Język polski 80% 56% 60% najwyższy
Matematyka 88% 42% 47%
Język obcy
(angielski)
98% 63% 66%
Język obcy
(niemiecki)
91% 46% 49%
2019/2020 Język polski 71% 55% 59% bardzo wysoki
Matematyka 74% 43% 46%  najwyższy
Język obcy
(angielski)
92% 52% 54%  najwyższy
Język obcy
(niemiecki)
92% 42% 45%  najwyższy
2018/2019 Język polski 80% 59% 63%   najwyższy
Matematyka 82% 40% 45%
Język obcy
(angielski)
96% 57% 59%
Język obcy
(niemiecki)
96% 41% 42%
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY OD 2015 ROKU (WEDŁUG NOWEJ FORMUŁY)

 

Rok szkolny Przedmiot Średnia szkoły Średnia województwa Średnia kraju Stanin (poziom szkoły) 
2015/2016 Język polski 81% 68% 71% 9
najwyższy
Matematyka 88% 50% 54%
Łącznie
I część egzaminu
85% 60% 63%
Język obcy
(angielski)
98% 69% 71%
Język obcy
(niemiecki)
98% 60% 61%
2014/2015 Język polski 88% 71% 73% 9
najwyższy
Matematyka 94% 58% 61%
Łącznie
I część egzaminu
91% 65% 67%
Język obcy 98% 77% 78%
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY (STARA FORMUŁA)
Rok szkolny Średnia szkoły Średnia województwa Średnia kraju Stanin (poziom)
2013/2014 33p/40p
83%
62% 65% 9
najwyższy
2012/2013 34p/40p
85%
57% 60% 9
najwyższy
2011/2012 28,5p/40p
71%
55% 55% 9
najwyższy
2010/2011 33,75,/40p
84%
61% 63% 9
najwyższy
2009/2010 34,46p/40p
86%
59% 61% 9
najwyższy
2008/2009 30,4p/40p
76%
56% 57% 9
najwyższy

 

EGZAMINY DO GIMNAZJÓW NIEREJONOWYCH (GIMNAZJUM NR 16, 42, 46, 32, 14, 7, KATOLICKIE)
Rok szkolny Procent uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji
2015/2016 74%
2014/2015 83%
2013/2014 60%
2012/2013 69%
2011/2012 60%
2010/2011 78%
2009/2010 73%
WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Konkursy kuratoryjne – awans do etapu wojewódzkiego

 • Język polski – 2 uczniów
 • Język angielski – 2 uczniów
 • Język niemiecki – 2 uczniów
 • Historia – 2 uczniów
 • Geografia – 1 uczeń
 • Chemia – 1 uczeń
 • Biologia – 2 uczniów
 • Matematyka – 2 uczniów
 • WOS – 2 uczniów

 


 

 

Sesja jesienno-zimowa

 • Ogólnopolski konkurs krasomówczy – I i III miejsce (kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego)
 • „Piękno detalu, perły architektoniczne” konkurs fotograficzny organizowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty – 2 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Deutschfreund – 3 uczniów bardzo dobry wynik
 • Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – awans 2 uczniów do II etapu
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego Juniorów – awans 3 uczniów do II etapu
 • Ogólnopolska olimpiada historyczna Juniorów – awans 2 uczniów do II etapu
 • „Nabój” międzyszkolny konkurs matematyczno-fizyczny organizowany przez LO XIII – IV miejsce drużynowo
 • Ogólnopolska olimpiada mitologiczna – 2 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs Matematyka PLUS – 81 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 17 laureatów, 24 wyróżnienia
 • Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR  – laureat i 2 wyróżnienia
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Alfik humanistyczny” – 5 uczniów bardzo dobry wynik, 3 uczniów dobry wynik
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN
 • Konkurs języka polskiego „Mali mistrzowie języka – awans 2 uczniów do finału
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PINGWIN –8 wyróżnień
 • Konkurs języka polskiego „Mali mistrzowie języka – awans 9 uczniów do finału
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego Leon (kl. 2-3) – 36 laureatów
 • Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych – awans 3 uczniów do II etapu

 

WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Konkursy kuratoryjne – awans do etapu wojewódzkiego

 • Język polski – 2 laureatów
 • Język angielski – 2 laureatów, 5 finalistów
 • Język niemiecki – 1 finalista
 • Historia – 1 laureat, 2 finalistów
 • Geografia – 1 finalista
 • Chemia – 1 laureat, 1 finalista
 • Biologia – 2 finalistów
 • Matematyka – 2 laureatów, 2 finalistów
 • Fizyka – 1 finalista
 • WOS – 1 laureat, 1 finalista

 


 

 

Sesja jesienno-zimowa

 • Ogólnopolski konkurs matematyczny MULTITEST – 1 laureat, 2 wyróżnienia
 • Ogólnopolski konkurs historyczny MULTOTEST – 1 laureat
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PINGWIN – 1 laureat
 • Ogólnopolski konkurs krasomówczy – I i VI miejsce indywidualnie w etapie krajowym
 • Konkurs fotograficzny organizowany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty „Między dwoma brzegami” – 1 laureat
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Deutschfreund – 1 laureat
 • II Ogólnopolski konkurs literacki „Piszę, ilustruję i wydaję – moja książka w drodze do Nobla” – 1 laureat
 • Ogólnopolska olimpiada historyczna Juniorów – awans 2 uczniów do II etapu
 • Ogólnopolska olimpiada języka Juniorów – awans 3 uczniów do II etapu
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – awans 5 uczniów do II etapu
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego Juniorów – awans ucznia do II etapu
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 24 laureatów, 9 wyróżnień
 • Ogólnopolski konkurs Matematyka PLUS – 53 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny BÓBR – 2 laureatów, 7 wyróżnień
 • Konkurs języka polskiego „Mali mistrzowie języka – awans 9 uczniów do finału
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Alfik humanistyczny” – 9 uczniów dobry wynik
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO II – awans 3 uczniów do finału

 

Sesja wiosenna

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów MEN – 1 laureat
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego Juniorów MEN – 1 finalista
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna MEN – 1 laureat, 1 finalista
 • XV Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (org. przez LO XIII) – 1 laureat, 1 finalista
 • „Anglofan Junior” Konkurs Języka angielskiego (org. przez LO V) – 1 laureat, 1 finalista
 • „Anglofan ” Konkurs Języka angielskiego (org. przez LO V) – 1 laureat
 • „Młody Poliglota” Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego (org. przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej przy LO II – 2 laureatów, 1 finalista
 • Konkurs Matematyczny org. przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej przy LO II – 1 laureat, 2 finalistów
 • Konkurs Matematyczny dla klas 4-6 (org. przez LO XIII) – 2 laureatów
 • Konkurs Matematyczny dla klas 7-8 (org. przez LO XIII) – 1 laureat, 1 finalista
 • Konkurs Humanistyczny (org. przez LO XIII) – 2 laureatów, 2 finalistów
 • Konkurs Historyczny (org. przez LO XIII) – 2 laureatów, 2 finalistów
 • Konkurs Przyrodniczy dla klas 4-6 (org. przez LO XIII) – 1 laureat, 5 finalistów
 • Konkurs Biologiczny dla klas 7-8 (org. przez LO XIII) – 1 laureat, 2 finalistów
 • Konkurs Astronomiczny (org. przez LO XIII) – 1 finalista
 • Konkurs Chemiczno-Fizyczny z Elementami Wiedzy o Marii Skłodowskiej Curie (org. przez LO I) – 1 finalista
 • Konkurs Języka Angielskiego (org. przez LO IX) – 1 laureat
 • IV Wojewódzka Olimpiada Matematyczno- Przyrodnicza z Elementami Informatyki (org. przez LO IX) – 1 laureat
 • „Sprachdoktor” Konkurs Języka Niemieckiego – 2 uczniów bardzo dobry wynik, 2 uczniów dobry wynik
 • Olimpus z Języka Niemieckiego – 2 laureatów
 • Konkurs Galileo z Chemii – 1 wyróżnienie
 • Konkurs Galileo z Biologii – 4 laureatów, 2 wyróżnienia
 • Konkurs Galileo z Języka Polskiego – 1 laureat, 4 wyróżnienia
 • Kangur Matematyczny (kl. 2-8) – 6 bardzo dobrych wyników, 47 wyróżnień
 • „Mali Mistrzowie Języka” (org. przez SP 16) – 1 laureat, 8 wyróżnień
 • Olimpusek z Języka Angielskiego – 11 laureatów
 • „The Big Challenge” Konkurs Języka Angielskiego – 29 wyróżnień
 • „English Ace” Konkurs Języka Angielskiego  – 3 laureatów, 26 bardzo dobrych wyników, 13 dobrych wyników
 • Mały Konkurs Recytatorki – 3 laureatów, 2 wyróżnienia
 • „Leon” Konkurs Matematyczny – 40 laureatów
 • „Swietlik” Konkurs Nauk Przyrodniczych – 26 nagrodzonych, 29 wyróżnień
 • Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus (sesja wiosenna) – 63 laureatów
 • „Odyseja Umysłu” Finał Ogólnopolski – II miejsce drużyna klas 7 (awans na Mistrzostwa Swiata), VI miejsce drużyna klas 5, XI miejsce drużyna klas 6
 • Mistrzostwa Swiata Odysei Umysłu w USA – IV miejsce drużyna klas 7
 • Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. W. Pietrzaka – 1 wyróżnienie
 • „Poszukiwacze Smaków” Konkurs org. przez Urząd Marszałkowski – 1 wyróżnienie
 • Certyfikat ECDL BASE – 8 uczniów
WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Konkursy kuratoryjne – awans do etapu wojewódzkiego

 • Język polski – 2 uczniów,
 • Matematyka – 4 uczniów,
 • Język angielski – 6 uczniów,
 • Język niemiecki – 2 uczniów,
 • Chemia – 2 uczniów,
 • Geografia – 1 uczeń,
 • Fizyka – 3 uczniów,
 • Historia – 2 uczniów,
 • Biologia – 3 uczniów,
 • Wiedza o społeczeństwie – 2 uczniów.

 


 

Sesja jesienna

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki – 2 laureatów, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 6 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z chemii – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z geografii – 1 laureat,
 • Konkurs kuratoryjny z fizyki – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z historii – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z wiedzy o społeczeństwie – 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z biologii – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 2 laureatów, 9 wyróżnień,
 • Konkurs PRZYRODNIK organizowany przez LO 5 – 1 finalista
 • Konkurs ANGLOFAN organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs ANGLOFAN JUNIOR organizowany przez LO 5 – 1 laureat,
 • Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – 1 laureat – II miejsce
 • Olimpus z języka angielskiego – 28 laureatów (dwa I miejsca w kraju),
 • Olimpus z języka niemieckiego – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 9 laureatów,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 3 laureatów i 5 wyróżnień w etapie miejskim, 2 laureatów, 1 wyróżnienie w etapie wojewódzkim,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (moduł B4 – Arkusz kalkulacyjny) – 15 uczniów,
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – awans 4 uczniów do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Juniorów – awans 2 uczniów do 2 etapu,
 • Ogólnopolski konkurs Matematyka PLUS – 56 laureatów (w tym 2 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Multitest – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny Multitest – 6 laureatów, 10 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny Multitest – 3 laureatów, 4 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs krasomówczy – I i III miejsce indywidualnie w etapie krajowym,
 • I Ogólnopolski Konkurs Radiowy dla dzieci i młodzieży na najciekawszy głos radiowy HALO, HALO… TU RADIO!.  – II miejsce indywidualnie,
 • Ogólnopolski konkurs na list do Św. Mikołaja – II i III miejsce indywidualnie oraz jedno wyróżnienie,
 • Konkurs języka niemieckiego Kraje niemieckojęzyczne bez tajemnic- I miejsce indywidualnie,
 • Konkurs pt. Nieodkryte Zakątki Regionu pod patronatem kuratorium – 3 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS z historii – 3 laureatów,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – 5 laureatów,
 • Deutschfreund – 2 wyniki bardzo dobre,  1 dobry,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 21 laureatów, 19 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PINGWIN – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny BÓBR – II i III miejsce indywidualnie w kraju i 3 wyróżnienia

 

Sesja zimowa

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki – 2 laureatów, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 6 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z chemii – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z geografii – 1 laureat,
 • Konkurs kuratoryjny z fizyki – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z historii – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z wiedzy o społeczeństwie – 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z biologii – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 2 laureatów, 9 wyróżnień,
 • Konkurs PRZYRODNIK organizowany przez LO 5 – 1 finalista
 • Konkurs ANGLOFAN organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs ANGLOFAN JUNIOR organizowany przez LO 5 – 1 laureat,
 • Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – 1 laureat – II miejsce
 • Olimpus z języka angielskiego – 28 laureatów (dwa I miejsca w kraju),
 • Olimpus z języka niemieckiego – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 9 laureatów,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 3 laureatów i 5 wyróżnień w etapie miejskim, 2 laureatów, 1 wyróżnienie w etapie wojewódzkim,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (moduł B4 – Arkusz kalkulacyjny) – 15 uczniów,

 

Sesja wiosenna

 • Konkurs Odyseja Umysłu – III, IV i VII miejsce drużynowo w finale ogólnopolskim w Gdyni,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Juniorów – 1 laureat, 1 finalista etapu krajowego,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – kl.4-6 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – kl.7-8 – 2 laureatów, 4 finalistów,
 • Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII – 2 laureatów, 3 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – kl.4-6 – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – kl.7-8 – 1 finalista,
 • Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII – kl.4-6 – 2 laureatów, 3 finalistów,
 • Konkurs biologiczny organizowany przez LO XIII – kl.7-8 – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs astronomiczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie organizowana przez LO XIII – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs Poszukiwacze smaków pod patronatem KO – 1 laureat – II miejsce,
 • Konkurs literacki Znajdź swoją pamiątkę rodzinną pod patronatem KO – 1 laureat,
 • Konkurs Bez korzeni nie zakwitniesz pod patronatem KO – 1 laureat- I miejsce,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Sprachdoktor – 1 laureat, 4 wyniki bardzo dobre, 4 wyniki dobre,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny GALILEO – 8 laureatów, 14 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny GALILEO – 2 laureatów, 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs English Ace – 1 laureat, 35 bardzo dobrych wyników, 13 dobrych,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego THE BIG CHALLENGE – 40 laureatów,
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny – 1 laureat (bezbłędna praca), 3 wyniki bardzo dobre, 33 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 67 laureatów, w tym 11 bezbłędnych prac,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny EDI PANDA – 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny LWIĄTKO – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego LEON – 5 laureatów,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – moduł B2 (Podstawy pracy w sieci) – 10 i B3 (Przetwarzanie tekstu) – 7 uczniów.
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych BASE (ECDL BASE – B1, B2, B3, B4) – 13 uczniów.

 

 

WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2020/2021
(rok edukacji zdalnej z powodu pandemii)

 

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – 2 laureatów etapu krajowego, 3 uczniów w II etapie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Juniorów – 2 finalistów etapu krajowego, 3 uczniów w II etapie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – 2 uczniów w II etapie,
 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 2 laureatów, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z geografii  –  1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z fizyki  – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z historii  – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z wiedzy o społeczeństwie  – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z biologii  – 2 finalistów,
 • Konkurs wojewódzki na plakat „Nie zapominajcie tamtych dni” organizowany przez KO- 1 laureat,
 • Konkurs wojewódzki na prezentację „70 lat Zachodniopomorskich portów” organizowany przez KO – 1 laureat,
 • Konkurs wojewódzki na plakat „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja ” organizowany przez KO- 3 wyróżnienia,
 • II ogólnopolski konkurs „Energia a środowisko” organizowany przez ZSnr2 – 2 laureatów, 1 finalista,
 • IV wojewódzki konkurs międzyprzedmiotowy w języku angielskim organizowany przez LO14- 1 finalista,
 • Konkurs PRZYRODNIK organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs ANGLOFAN organizowany przez LO 5 – 1 laureat,
 • Konkurs ANGLOFAN JUNIOR organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny „Multitest” – 2 laureatów, 5 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK –  8 laureatów, 14 wyróżnień,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – 12 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 37 laureatów, 22 wyróżnienia,
 • Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR – 7 laureatów i 1 wyróżnienie,
 • Olimpus z języka angielskiego – 40 laureatów,
 • Olimpus z języka niemieckiego – 9 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 9 laureatów,
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny –   4 wyniki bardzo dobre i 29 wyróżnień,
 • Odyseja Umysłu- I i II miejsce drużynowo na finale ogólnopolskim,
  VI miejsce na Mistrzostwach Świata plus nagroda Ranatra Fusca za wybitną kreatywność,
 • Egzamin ECDL (B2 – Podstawy pracy w sieci) – 13 uczniów,
 • Egzamin ECDL (B1 – Podstawy pracy z komputerem) – 23 uczniów,
 • Egzamin ECDL (B4 – Arkusz kalkulacyjny) – 1 uczeń,
 • XIII Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie organizowany przez LO13- 1 laureat, 2 finalistów,
 • X Konkurs Astronomiczny organizowany przez LO13 – 4 finalistów,
 • IV Konkurs Biologiczny organizowany przez LO13 – 3 finalistów,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Base (egzaminy B1, B2, B3 i B4) – 6 uczniów.
WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Sesja jesienna

 • Konkursy kuratoryjne – awans do etapu wojewódzkiego:
  • Język polski – 4 uczniów,
  • Matematyka – 2 uczniów,
  • Język angielski – 1 uczeń,
  • Język niemiecki – 2 uczniów,
  • Chemia – 2 uczniów,
  • Geografia – 2 uczniów,
  • Fizyka – 2 uczniów,
  • Historia – 1 uczeń,
  • Wiedza o społeczeństwie – 2 uczniów,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – I miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – II miejsce drużynowo,
 • Wojewódzki Konkurs MatEmaTyk – 8 laureatów (6 bezbłędnych prac),
 • Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” –91 laureatów (w tym 7 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),
 • Ogólnopolski konkurs krasomówczy – I i III miejsce indywidualnie w etapie wojewódzkim oraz I i III miejsce i 2 nagrody specjalne w finale ogólnopolskim,
 • XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Szczeciński Parnas” – III miejsce indywidualnie,
 • Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Kartka bożonarodzeniowa”– I miejsce indywidualnie,
 • Wojewódzki konkurs informatyczny SCI#CODE – awans do finału 2 uczniów,
 • Ogólnopolski konkurs na list do Św. Mikołaja – II i III miejsce indywidualnie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – awans 1 ucznia do II etapu,
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS z historii – 3 laureatów,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – 4 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Multitest” – 4 laureatów, 9 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 7 laureatów, 6 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny „Multitest” – 3 wyróżnienia,
 • Deutschfreund – 4 wyniki bardzo dobre,  3 wyniki dobre,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 4 laureatów, 20 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny BÓBR – III miejsce indywidualnie i 1 wyróżnienie,
 • Międzyszkolny Turniej Sprawności Fizycznej – I miejsce drużynowo,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (zdany moduł B2 – Podstawy pracy w sieci) – 10 uczniów.

Sesja zimowa

 • Konkurs kuratoryjny
  • Język Polski – 4 finalistów,
  • Matematyka – 2 finalistów,
  • Język Angielski – 1 finalista,
  • Język Niemiecki – 1 laureat, 1 finalista,
  • Chemia – 2 laureatów,
  • Geografia – 1 laureat, 1 finalista,
  • Fizyka – 2 finalistów,
  • Historia – 1 finalista,
  • Wiedza o Społeczeństwie – 2 laureatów,
 • Olimpiada Języka Polskiego – 1 finalista etapu krajowego,
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów – 1 uczestnik II etapu,
 • Olimpiada Języka Angielskiego – 1 uczestnik II etapu
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 4 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 2 laureatów (jedno pierwsze miejsca w kraju), 17 wyróżnień,
 • Alfik Humanistyczny – 3 laureatów, 63 wyniki bardzo dobre i dobre,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego LEON – 11 laureatów,
 • Olimpus z języka angielskiego – 42 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 4 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG –1 wyróżnienie,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 7 laureatów i 2 wyróżnienia w etapie dzielnicowym,
 • Międzyszkolny Turniej Ringo – I miejsce drużynowo,

Sesja wiosenna

 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – 3 laureatów, 2 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII –2 finalistów,
 • Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII – 2 finalistów,
 • Konkurs astronomiczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs PRZYRODNIK organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs ANGLOFAN organizowany przez LO 5 – 2 laureatów, 1 finalista,
 • Konkurs historyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 2 finalistów,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 2 finalistów,
 • Konkurs językowy organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs „Odyseja Umysłu” – dwa pierwsze miejsca i jedno drugie drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu,
 • Eko Planeta – 3 wyniki bardzo dobre, 20 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs przyrodniczy GALILEO – 12 laureatów, 12 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego GALILEO – 10 laureatów, 16 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs geograficzny GALILEO – 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs chemiczny GALILEO – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs „English Ace” –22 bardzo dobre wyniki, 19 dobrych wyników,
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny – 5 wyników bardzo dobrych, 32 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Początki Państwa Polskiego – 1 laureat, 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny EDI Panda – 6 laureatów, 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego LEON – 43 laureatów,
 • Wojewódzki konkurs Rodzina Razem – 3 wyróżnienia.
WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sesja jesienna

 • Konkursy kuratoryjne – awans do etapu wojewódzkiego:
  • Język polski – 2 uczniów,
  • Matematyka – 3 uczniów,
  • Język angielski – 2 uczniów,
  • Język niemiecki – 2 uczniów,
  • Chemia – 1 uczeń
  • Geografia – 2 uczniów,
  • Fizyka – 2 uczniów,
  • Historia – 2 uczniów,
  • Wiedza o społeczeństwie – 2 uczniów,
  • Biologia – 1 uczeń,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – I miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – II miejsce drużynowo,
 • Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 105 laureatów (w tym 11 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),
 • Ogólnopolski konkurs „Biologia PLUS” – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs krasomówczy – II miejsce indywidualnie w etapie wojewódzkim oraz II miejsce i nagroda specjalna w finale ogólnopolskim,
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny – III miejsce indywidualnie,
 • Ogólnopolski konkurs na list do Św. Mikołaja – I i II miejsce indywidualnie oraz jedno wyróżnienie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów – awans 5 uczniów do II etapu,
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS z historii – 2 laureatów,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – 4 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Multitest” – 8 laureatów (w jedno I miejsce w kraju), 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 9 laureatów (w tym dwa I miejsca w kraju), 8 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny „Multitest” – 2 laureatów, 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs chemiczny „Multitest” – 4 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Multitest” – 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Multitest” – 1 laureat, 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Multitest” –  2 laureatów, 1 wyróżnienie,
 • Deutschfreund – 1 laureat, 6 wyników bardzo dobrych,  4 wyniki dobre,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 5 laureatów, 11 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny BÓBR – 2 wyróżnienia

Sesja zimowa

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z chemii  – 1 laureat,
 • Konkurs kuratoryjny z geografii  –  2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z fizyki  – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z historii  – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z wiedzy o społeczeństwie  – 2 laureatów,
 • Konkurs kuratoryjny z biologii  – 1 finalista,
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów – 1 laureat etapu krajowego,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER –  3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 9 laureatów (trzy pierwsze miejsca w kraju), 23 wyróżnienia,
 • Alfik Humanistyczny – 16 wyników bardzo dobrych, 9 wyników dobrych,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII –  1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII –  4 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII –1 finalista,
 • Konkurs astronomiczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs PRZYRODNIK organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,
 • Olimpus z języka angielskiego – 44 laureatów,
 • Olimpus z przyrody – 1 laureat,
 • Olimpus z języka niemieckiego – 2 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG – 2 bardzo dobre wyniki, 2 wyróżnienia,
 • Wojewódzki konkurs literacki „Oto ja i ty” – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs „List do ulubionego pisarza” – 1 laureat,
 • Wojewódzki konkurs „ Nie wyrastaj z marzeń” – 1 laureat ( I miejsce),
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Marzenia dzieci świata” – 1 laureat,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 1 laureat i 1 wyróżnienie w etapie miejskim, 1 wyróżnienie w etapie wojewódzkim,

Sesja wiosenna

 • Konkurs historyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 finalista,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs językowy organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 finalista,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs chemiczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 finalista,
 • Konkurs biologiczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 2 finalistów,
 • Konkurs „Odyseja Umysłu”:
  • pierwsze i drugie miejsce drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu,
  • pierwsze i piąte miejsce drużynowo w finale ogólnopolskim w Gdyni,
  • dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Świata Odysei Umysłu w USA,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Sprachdoktor”  – 1 laureat, 7 wyników bardzo dobrych, 8 wyników dobrych,
 • Eko Planeta – 3 wyniki bardzo dobre, 15 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs przyrodniczy GALILEO – 2 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny GALILEO – 12 laureatów, 8 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego GALILEO – 2 laureatów, 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny GALILEO – 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego GALILEO – 6 laureatów, 13 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs „English Ace” –62 bdb wyniki, 29 dobrych wyników,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „THE BIG CHALLENGE” – 7 uczniów w pierwszej trójce w województwie na różnych poziomach,
 • Ogólnopolski konkurs OMNIBUS HUMANISTYCZNY – 2 laureatów, 19 wyników bardzo dobrych, 22 wyniki dobre,
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny –  3 laureatów (1 bezbłędna praca), 3 wyniki bardzo dobre, 42 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK –  6 laureatów, 19 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 80 laureatów, w tym 15 bezbłędnych prac,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny Biologia PLUS – 7 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny POLONICA PLUS – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs geograficzny EDI PANDA – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny LWIĄTKO – 3 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs historyczny ALBUS – 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego LEON – 7 laureatów,
 • Egzaminy ECDL: B1 (Podstawy pracy z komputerem) – 5, B2 (Podstawy preacy w sieci) – 1, B3 (Przetwarzanie tekstów) – 8, B4 (Arkusze kalkulacyjne) – 8, S1 (Użytkowanie bazdanych)  – 2, S3 (IT Security) – 2,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:
  • BASE (B1,B2,B3,B4) – 1,
  • PTI STANDARD (B1,B2,B3.B4,S1,S2,S3) – 1.

 

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Sesja jesienna

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 1 uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki – 6 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, w tym jeden z bezbłędną pracą,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 13 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 7 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – II miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – III miejsce drużynowo,
 • Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 97 laureatów (w tym 8 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS z biologii – 3 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs OLIMPUS z historii – 1 laureat,
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna – 4 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Multitest” – 1 laureat (1 miejsce w kraju), 5 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 10 laureatów, 6 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs fizyczny „Multitest” – 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Multitest” – 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Multitest” –  2 laureatów, 6 wyróżnień,
 • Deutschfreund – 1 bardzo dobry wynik, 4 dobre wyniki,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Fun and Knowledge” – I miejsce drużynowo,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 2 laureatów, 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 3 laureatów, 19 wyróżnień,
 • Alfik Humanistyczny – 43 wyniki bardzo dobre, 19 wyników dobrych,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego PINGWIN – 7 laureatów (w tym jedno I miejsce w kraju), 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski chemiczny PINGWIN – 1 laureat.

Sesja zimowa

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 4 laureatów (w tym 1 w województwie), 2 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 6 laureatów, 7 finalistów,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 7 finalistów,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII –  2 laureatów, 3 finalistów,
 • Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII –  3 laureatów, 4 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 3 finalistów,
 • Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII –  1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 2 laureat,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO 5 – 1 finalista
 • Olimpus z języka angielskiego – 16 laureatów,
 • Olimpus z języka polskiego – 2 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG – 2 bardzo dobre wyniki, 6 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs „Biblia i przypowieści biblijne” – 1 wyróżnienie,
 • Międzyszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem „Szóstoklasista na piątkę” – 2 laureatów,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 4 laureatów w etapie dzielnicowym, 4 laureatów w etapie miejskim, 1 laureat i 1 wyróżnienie w etapie wojewódzkim,
 • Międzyszkolny konkurs recytatorski „Dzieci recytują w języku niemieckim” – 3 laureatów, 2 wyróżnienie,
 • Egzaminy ECDL – moduł B3 (Przetwarzanie tekstów) – 9 uczniów, moduł B4 (Arkusze kalkulacyjne) – 10 uczniów.

Sesja wiosenna

 • Konkurs historyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 2 finalistów,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 laureat,
 • Konkurs językowy organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Młodzieży Uzdolnionej – 1 finalista,
 • Konkurs „Odyseja Umysłu” –  pierwsze i drugie miejsce drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu,
  trzecie i siódme miejsce drużynowo w finale ogólnopolskim w Gdyni,
  pierwsze miejsce na Eurofestiwalu w Niemczech w konkursie drużynowym i w konkursie mix-teamów,
 • Międzyszkolny konkurs matematyczny „Maths In English” – 1 laureat, 1 finalista, I miejsce drużynowo,
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny „Kodować każdy może” – 1 laureat (1 miejsce),
 • I wojewódzki konkurs na grafikę komputerową – 1 wyróznienie,
 • Konkurs informatyczny SCI#CODE – 1 finalista,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Sprachdoktor”  – 12 wyników bardzo dobrych, 7 wyników dobrych,
 • Eko Planeta – 2 wyniki bardzo dobre, 42 wyróżnienia,
 • Konkurs przyrodniczy GALILEO – 2 wyróżnienia,
 • Konkurs chemiczny GALILEO – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Konkurs historyczny  GALILEO – 1 laureat, 2 wyróżnienia,
 • Konkurs języka niemieckiego GALILEO – 2 laureatów , 6 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs „English Ace” – 3 laureatów, 35 bdb wyników, 11 dobrych wyników,
 • Ogólnopolski konkurs „Mistrz Logicznego Myślenia” –  15 laureatów, 19 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „THE BIG CHALLENGE” – 15 uczniów w pierwszej dziesiątce w województwie na różnych poziomach,
 • Ogólnopolski konkurs OMNIBUS HUMANISTYCZNY – 21 wyników bardzo dobrych, 14 wyników dobrych,
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny –  2 laureatów, 4 wyniki bardzo dobre, 36 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK –  2 laureatów, 36 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego OLIMPUSEK – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 87 laureatów, w tym 15 bezbłędnych prac,
 • Międzyszkolny konkurs językowy ROZGRYWKI MATEMATYCZNE – III miejsce drużynowo,
 • Wojewódzkie prezentacje amatorskich zespołów teatralnych – tytuł laureata,
 • Certyfikaty ECDL BASE (moduły B1, B2, B3, B4) – 4 uczniów,
 • Egzaminy ECDL – B1 (Podstawy pracy z komputerem) – 1, B3 (Przetwarzanie tekstów) – 4, B4 (Arkusze kalkulacyjne) – 4, S2 (Grafika menadżerska i prezentacyjna)  – 4.
WYNIKI KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Sesja jesienna

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 1 uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki – 3 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 1 uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 5 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – I miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – I miejsce drużynowo,
 • Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 81 laureatów (w tym 11 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),
 • Ogólnopolski konkurs „Biologia PLUS” – 6 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs mitologiczny KLIO – 8 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Multitest” – 2 laureatów, 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 3 laureatów, 7 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Multitest” – 3 laureatów (1 bezbłędna praca), 4 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Multitest” – 3 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Multitest” –  2 wyróżnień,
 • Mali Mistrzowie Języka – 9 uczniów awansowało do II etapu,
 • Deutschfreund – 1 laureat, 4 bardzo dobre wyniki, 10 dobrych wyników,
 • Ogólnopolski konkurs „Wyspa Zagadek” – 1 laureat nagrody głównej,
 • Ogólnopolski konkurs informatyczny „Bóbr” – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Międzyszkolny konkurs literacki – II miejsce indywidualnie.

Sesja zimowa

 • Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 1 laureat (1 miejsce w województwie),
 • Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 2 laureatów (1 i 2 miejsce w województwie), 1 finalista,
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 1 laureat,
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 5 laureatów (2 miejsce w województwie),
 • Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 1 finalista,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII –  1 laureat, 5 finalistów,
 • Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII –  2 laureatów, 4 finalistów,
 • Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,
 • Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII –  2 laureatów, 3 finalistów,
 • Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 3 laureatów,
 • Konkurs humanistyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,
 • Konkurs języka angielskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,
 • Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 2 finalistów
 • Konkurs języka niemieckiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista
 • Konkurs matematyczny organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista
 • Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 2 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 4 laureat, 14 wyróżnień,
 • Alfik Humanistyczny – 1 laureat, 38 wyników bardzo dobrych, 22 wyniki dobre,
 • Olimpus z języka angielskiego – 9 laureatów,
 • Olimpusek z języka angielskiego – 2 laureatów,
 • Olimpus z historii – 1 laureat,
 • Olimpus z języka niemieckiego – 2 lauraetów,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG – 2 bardzo dobre wyniki, 4 wyróżnienia,
 • Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 3 laureatów, 2 wyróżnienia w etapie miejskim, 2 laureatów w etapie miejskim,
 • Konkurs „Odyseja Umysłu” –  pierwsze i drugie miejsce drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu, czwarte i ósme miejsce drużynowo w finale ogólnopolskim w Gdyni,
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny KARNAWAŁ – 2 laureatów, 3 wyróżnienia,
 • Egzaminy ECDL – B1 (Podstawy pracy z komputerem) – 6, B3 (Przetwarzanie tekstów) – 6.

 

Sesja wiosenna

 • Międzyszkolna olimpiada języków obcych POLIGLOTEK – 7 laureatów,
 • Międzyszkolny konkurs matematyczny „Maths In English” – 1 laureat, 1 finalista, I miejsce drużynowo,
 • Olimpus z historii – 3 laureat,
 • Olimpus z języka polskiego – 1 lauraet,
 • Eko Planeta – 45 wyróżnień,
 • Konkurs przyrodniczy GALILEO – 5 laureatów, 11 wyróżnień,
 • Konkurs matematyczny GALILEO – 16 laureatów (w tym jedna bezbłędna praca), 4 wyróżnienia,
 • Konkurs historyczny  GALILEO – 4 laureatów (w tym jedna bezbłędna praca) , 4 wyróżnienia,
 • Konkurs języka niemieckiego GALILEO – 2 laureatów , 6 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs „English Ace” – 3 laureatów, 3 bdb wyniki, 5 dobrych wyników,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „THE BIG CHALLENGE” – 5 laureatów,
 • Sprachdoktor – 1 laureat, 13 wyników bardzo dobrych, 18 wyników dobrych,
 • Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 16 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs OMNIBUS HUMANISTYCZNY – 23 wyników bardzo dobrych, 26 wyników dobrych
 • Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny –  2 wyniki bardzo dobre, 34 wyróżnienia,
 • Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK –  4 laureatów, 28 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny EDI-Panda – 2 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego  EDI-Panda – 3 laureatów, 7 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Początki Państwa Polskiego” – 1 laureat,
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego  ALBUS – 5 laureatów, 9 wyróżnień,
 • Ogólnopolski konkurs historyczny  ALBUS – 2 laureatów, 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 92 laureatów, w tym 15 bezbłędnych prac,
 • Międzyszkolny konkurs MISTRZ MATEMATYKI – 1 laureat (II miejsce),
 • Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy MATEMATYKA W MUNDURZE – III miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs językowy PODRÓŻE JĘZYKOWE – II miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego – I miejsce drużynowo, II miejsce w konkursie na pracę plastyczną,
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego CHECK YOUR ENGLISH – I i III miejsce indywidualnie,
 • Wojewódzki konkurs recytatorski – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
 • Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego org. przez SP 61 – 2 laureatów w konkursie językowym, II miejsce w konkursie plastycznym, I i II miejsce w konkursie teatralnym, I miejsce w konkursie piosenki,
 • Przegląd małych form teatralnych w języku niemieckim – I miejsce drużynowo,
 • Międzyszkolne dyktando z języka niemieckiego org. przez Szkołę TAK – 3 laureatów,
 • III wojewódzki konkurs języka angielskiego PARADE – 3 laureatów,
 • Konkurs na gazetę codzienną org. przez Muzeum Narodowe – I miejsce drużynowo, wyróżnienie,
 • Egzaminy ECDL – B1 (Podstawy pracy z komputerem) – 1, B2 (Podstawy pracy w sieci) –14, B3 (Przetwarzanie tekstów) – 1.