Kadra pedagogiczna:

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Malwina Jaskulska Głowala i Urszula Smolny ​

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Judyta Leciej
Pedagog, terapeuta pedagogiczny – Edyta Borkowska-Zub
Logopeda, terapeuta pedagogiczny – Elżbieta Brodkiewicz
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska
Sekretarz Szkoły
– Agnieszka Trojanowska

Wychowawcy klas :

 • Klasa  0  – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 1a – Marcelina Szwarc
 • Klasa 1b – Urszula Smolny
 • Klasa 1c – Krzysztof Grala
 • Klasa 2a – Dorota Osak
 • Klasa 2b – Edyta Borkowska-Zub
 • Klasa 3a – Katarzyna Klusek
 • Klasa 3b – Magdalena Zaborowska-Zagórska
 • Klasa 3c – Katarzyna Michoń
 • Klasa 4a – Czesława Szczepańska
 • Klasa 4b – Maja Jaskuła
 • Klasa 5a – Aneta Nowicka
 • Klasa 5b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 6a – Przemysław Kowalski
 • Klasa 6b – Małgorzata Kuszyk
 • Klasa 6c – Aneta Chrapek
 • Klasa 7a – Małgorzata Firsiof
 • Klasa 7b – Jadwiga Kurzydłowska
 • Klasa 8a – Katarzyna Gągalska
 • Klasa 8b – Przemysław Stecewicz

Nauczyciele przedmiotów:

 • Marzena Ukraińska
 • Joanna Popławska
 • Teresa Popow
 • Justyna Siadak
 • Justyna Drumińska
 • Malwina Jaskulska – Głowala
 • Joanna Mrozik
 • Iwona Grodkowska
 • Paulina Kaczocha
 • Dorota Kowalewska
 • Beata Adamowicz
 • Barbara Rakicka
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Anna Sydor
 • Błażej Gruszczyński
 • Iwona Letko
 • Agnieszka Florczak
 • Anna Maciocha
 • Joanna Szwacińska
 • Julia Szapiaczan
 • Iwona Milczarek