Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Małgorzata Sugalska
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska

Wychowawcy klas :

 • Klasa 0  –  Wioletta Zaręba
 • Klasa 2a – Krzysztof Grala
 • Klasa 2b – Urszula Smolny
 • Klasa 3a – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 3b – Dorota Osak
 • Klasa 4a – Przemysław Kowalski
 • Klasa 4b – Małgorzata Kuszyk
 • Klasa 4c – Aneta Chrapek
 • Klasa 5a – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 5b – Jadwiga Kurzydłowska
 • Klasa 6a – Katarzyna Gągalska
 • Klasa 6b – Anna Stachów
 • Klasa 7a – Przemysław Stecewicz
 • Klasa 7b – Beata Adamowicz
 • Klasa 7c – Czesława Szczepańska
 • Klasa 8a – Malwina Jaskulska
 • Klasa 8b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 8c – Aneta Nowicka

Nauczyciele przedmiotów:

 • Marzena Ukraińska
 • Małgorzata Firsiof
 • Joanna Popławska
 • Teresa Popow
 • Justyna Siadak
 • Błażej Gruszczyński
 • Barbara Rakicka
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Anna Sydor
 • Joanna Mrozik
 • Dorota Kowalewska
 • Maja Jaskuła
 • Iwona Letko
 • Elżbieta Brodkiewicz
 • Barbara Markowska
 • Edyta Borkowska
 • Róża Wilkowska
 • Anna Maciocha

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Małgorzata Sugalska
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska

Wychowawcy klas :

  • Klasa 0 – Wioletta Zaręba
  • Klasa 2a – Krzysztof Grala
  • Klasa 2b – Urszula Smolny
  • Klasa 3a – Małgorzata Cimosz
  • Klasa 3b – Dorota Osak
  • Klasa 4a – Przemysław Kowalski
  • Klasa 4b – Małgorzata Kuszyk
  • Klasa 4c – Aneta Chrapek
  • Klasa 5a – Ewa Litwiniuk
  • Klasa 5b – Jadwiga Kurzydłowska
  • Klasa 6a – Katarzyna Gągalska
  • Klasa 6b – Anna Stachów
  • Klasa 7a – Przemysław Stecewicz
  • Klasa 7b – Beata Adamowicz
  • Klasa 7c – Czesława Szczepańska
  • Klasa 8a – Malwina Jaskulska
  • Klasa 8b – Małgorzata Morgownik
  • Klasa 8c – Aneta Nowicka

Nauczyciele przedmiotów:

  • Marzena Ukraińska
  • Małgorzata Firsiof
  • Joanna Popławska
  • Teresa Popow
  • Justyna Siadak
  • Błażej Gruszczyński
  • Barbara Rakicka
  • Bożena Mikłaszewicz
  • Jolanta Kamińska-Bożko
  • Anna Sydor
  • Joanna Mrozik
  • Dorota Kowalewska
  • Maja Jaskuła
  • Iwona Letko
  • Elżbieta Brodkiewicz
  • Barbara Markowska
  • Edyta Borkowska
  • Róża Wilkowska
  • Anna Maciocha