Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska
Logopedia, terapia pedagogiczna – Elżbieta Brodkiewicz

 

Wychowawcy klas :

 • Klasa 0 – Beata Ciesielczyk
 • Klasa 1a – Magdalena Zaborowska-Zagórska
 • Klasa 1b – Katarzyna Michoń
 • Klasa 1c – Katarzyna Klusek
 • Klasa 2a – Urszula Smolny
 • Klasa 2b – Krzysztof Grala
 • Klasa 3a – Dorota Osak
 • Klasa 3b – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 4a – Teresa Popow
 • Klasa 4b – Tamara Rydz
 • Klasa 4c – Czesława Szczepańska
 • Klasa 5a – Malwina Jaskulska
 • Klasa 5b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 5c – Aneta Nowicka
 • Klasa 6a – Przemysław Stecewicz
 • Klasa 6b – Przemysław Kowalski
 • Klasa 7a – Małgorzata Ścibor
 • Klasa 7b – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 7c – Anna Stachów
 • Klasa 8b – Beata Adamowicz
 • Klasa 8c – Katarzyna Gągalska, matematyka

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Irena Karolczyk-Warcok
 • Joanna Popławska
 • Małgorzata Firsiof
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Teresa Pietruszewska-Czech
 • Joanna Mrozik
 • Dorota Kowalewska
 • Wioletta Zaręba
 • Magdalena Dżaman
 • Barbara Rakicka
 • Iwona Letko
 • Magdalena Sałata
 • Irena Pacan
 • Agnieszka Podraza
 • Marzena Ukraińska
 • Barbara Markowska
 • Elżbieta Brodkiewicz

 

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Małgorzata Perłowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska

 

Wychowawcy klas:

 • Klasa 0 – Wioletta Zaręba
 • Klasa 1a – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 1b – Dorota Osak
 • Klasa 2a – Magdalena Zaborowska-Zagórska
 • Klasa 2b – Katarzyna Michoń
 • Klasa 2c – Katarzyna Klusek
 • Klasa 3a – Urszula Smolny
 • Klasa 3b – Krzysztof Grala
 • Klasa 4a – Katarzyna Gągalska
 • Klasa 4b – Joanna Popławska
 • Klasa 5a – Teresa Popow
 • Klasa 5b – Beata Adamowicz
 • Klasa 5c – Czesława Szczepańska
 • Klasa 6a – Malwina Jaskulska
 • Klasa 6b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 6c – Aneta Nowicka
 • Klasa 7a – Przemysław Stecewicz
 • Klasa 7b – Przemysław Kowalski
 • Klasa 8a – Małgorzata Ścibor
 • Klasa 8b – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 8c – Anna Stachów

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Marzena Ukraińska
 • Małgorzata Firsiof
 • Błażej Gruszczyński
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Teresa Pietruszewska
 • Joanna Mrozik
 • Dorota Kowalewska
 • Magdalena Dżaman
 • Barbara Rakicka
 • Iwona Letko
 • Magdalena Sałata
 • Irena Pacan
 • Marzena Danowska
 • Barbara Markowska
 • Elżbieta Brodkiewicz