Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Małgorzata Perłowska
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska

Wychowawcy klas :

 • Klasa 0  –  Wioletta Zaręba
 • Klasa 1a – Krzysztof Grala
 • Klasa 1b – Urszula Smolny
 • Klasa 2a – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 2b – Dorota Osak
 • Klasa 3a – Magdalena Zaborowska-Zagórska
 • Klasa 3b – Katarzyna Michoń
 • Klasa 3c – Katarzyna Klusek
 • Klasa 4a – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 4b – Jadwiga Kurzydłowska
 • Klasa 5a – Katarzyna Gągalska
 • Klasa 5b – Anna Stachów
 • Klasa 6a – Teresa Popow
 • Klasa 6b – Beata Adamowicz
 • Klasa 6c – Czesława Szczepańska
 • Klasa 7a – Malwina Jaskulska
 • Klasa 7b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 7c – Aneta Nowicka
 • Klasa 8a – Przemysław Stecewicz
 • Klasa 8b – Przemysław Kowalski

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Marzena Ukraińska
 • Małgorzata Firsiof
 • Joanna Popławska
 • Błażej Gruszczyński
 • Barbara Rakicka
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Anna Sydor
 • Joanna Mrozik Dorota Kowalewska
 • Magdalena Dżaman
 • Iwona Letko
 • Magdalena Sałata – Pszczółkowska
 • Aneta Chrapek
 • Marzena Danowska
 • Elżbieta Brodkiewicz
 • Barbara Markowska
 • Róża Wilkowska – Bulicz
 • Urszula Będzitko

 

Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

       Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
       Psycholog szkolny – Małgorzata Perłowska
       Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
       Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska

 

Wychowawcy klas:

 • Klasa 0  –  Wioletta Zaręba
 • Klasa 1a – Krzysztof Grala
 • Klasa 1b – Urszula Smolny
 • Klasa 2a – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 2b – Dorota Osak
 • Klasa 3a – Magdalena Zaborowska-Zagórska
 • Klasa 3b – Katarzyna Michoń
 • Klasa 3c – Katarzyna Klusek
 • Klasa 4a – Ewa Litwiniuk
 • Klasa 4b – Jadwiga Kurzydłowska
 • Klasa 5a – Katarzyna Gągalska
 • Klasa 5b – Anna Stachów
 • Klasa 6a – Teresa Popow
 • Klasa 6b – Beata Adamowicz
 • Klasa 6c – Czesława Szczepańska
 • Klasa 7a – Malwina Jaskulska
 • Klasa 7b – Małgorzata Morgownik
 • Klasa 7c – Aneta Nowicka
 • Klasa 8a – Przemysław Stecewicz
 • Klasa 8b – Przemysław Kowalski

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Marzena Ukraińska
 • Małgorzata Firsiof
 • Joanna Popławska
 • Błażej Gruszczyński
 • Barbara Rakicka
 • Bożena Mikłaszewicz
 • Jolanta Kamińska-Bożko
 • Anna Sydor
 • Joanna Mrozik Dorota Kowalewska
 • Magdalena Dżaman
 • Iwona Letko
 • Magdalena Sałata – Pszczółkowska
 • Aneta Chrapek
 • Marzena Danowska
 • Elżbieta Brodkiewicz
 • Barbara Markowska
 • Róża Wilkowska – Bulicz
 • Urszula Będzitko