Adres

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Tomaszowska 1

71-671 Szczecin

Adres

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Tomaszowska 1

71-671 Szczecin

Telefon/faks

Telefon/faks

Konto

ING Bank Śląski o/Szczecin: 45 1050 1559 1000 0022 3826 6197

Konto

ING Bank Śląski o/Szczecin: 45 1050 1559 1000 0022 3826 6197

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1