Pionierzy

DZIŚ NIKT NIE WYOBRAŻA SOBIE, ABY NA EDUKACYJNEJ MAPIE SZCZECINA NIE BYŁO SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH. TO WŁAŚNIE MY – JAKO PIERWSI – PRZECIERALIŚMY SZLAKI SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM W NASZYM MIEŚCIE I REGIONIE.

Wiosną 1989 roku, pod koniec dziesięciolecia nasyconego wydarzeniami historycznymi, zebrała się grupa osób, którym na sercu leżała kondycja szczecińskiej oświaty i tworzenie jej nowych, alternatywnych form. Z ich inicjatywy powstało Samodzielne Koło Terenowe nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie. Założyciele koła postanowili stworzyć szkołę, która w myśl założeń programowych stowarzyszenia miałaby odrzucać w nauczaniu encyklopedyczną wiedzę, a wychowanie dzieci realizować we współpracy z rodzicami.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe planowało

zakładać różnorodne placówki oświatowe, oferujące dobre warunki nauki dla dzieci i dobre warunki pracy dla nauczycieli. Szkoły wychowujące twórczo, zachęcające do zdobywania wiedzy, rozwijające osobowość człowieka. (…) Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia – te wymagania są znane i bezdyskusyjne. Szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców” (z „Deklaracji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego”).

Dzień 4. czerwca 1989 r. pokazał, jak szybko założyciele koła przeszli od idei do czynów. Wkrótce dołączyli do nich inni rodzice i pierwsi nauczyciele.

Początkowo szkoła mieściła się w salach wydzierżawionych od Domu Kultury „Hetman” przy ul. 9 Maja. Ławki pochodziły z różnych miejsc. Było bardzo skromnie, ale to był niezwykły rok. Pierwsze ślubowanie, pierwsze mikołajki, bal karnawałowy… Od początku czuło się rodzinną, kameralną atmosferę.

Nowością były lekcje religii, nauka języka angielskiego już od „zerówki”, zajęcia wspomagające w większym wymiarze. Kolejną lokalizację mieliśmy w szkole przy ul. Kadłubka, potem w budynku przy ul. Solskiego. Tam wszyscy rodzice we własnym zakresie remontowali szkołę, malowali ściany, ozdabiali ławki, kładli wykładzinę.

Niezwykle ważna była nadzieja na „lepszą szkołę”, na indywidualne podejście do ucznia, na prawdziwą współpracę rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci.

Po trzech latach od powstania, szkoła liczyła już 150 uczniów i przeniosła się do budynku dawnego żłobka przy ul Tomaszowskiej. Jesteśmy tu do chwili obecnej, a siedzibę naszej szkoły rozbudowaliśmy nie do poznania.

Kalendarz szkolnych uroczystości zapełniał się kolejnymi tradycyjnymi imprezami. Były to: pasowanie na ucznia, bal karnawałowy, biwak sportowo – rekreacyjny, szkolny festyn jesienny. Później dołączyły także: szkolna kolonia letnia dla najmłodszych uczniów, Prezentacje Artystyczne Uczniowie – Rodzicom czy najnowsza impreza integracyjna – Piknik Rodzinny.

W 1995 roku nasze mury opuścili pierwsi absolwenci. Nazwiska najlepszych znalazły się w Złotej Księdze; był to niezwykły moment.

Towarzyszyła nam wielka radość z ich sukcesów. Mieliśmy też świadomość, że nasza praca przynosi zamierzone efekty.

W roku dziesięciolecia szkoły pracujemy nad przyjęciem imienia. W wyniku ogłoszonego konkursu zostaje wybrane imię – Noblistów Polskich. Dzień 14 października 1998 roku przejdzie do historii szkoły jako wielkie święto.

Od dziś tworzymy Społeczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich.

Tego dnia przybliżamy postaci wybitnych Polaków. Jesteśmy dumni, mogąc przyjąć Ich za patronów naszej szkoły. W dniu 3 grudnia tego roku, Prezydent Lech Wałęsa przyjmuje delegację szkoły w swoim biurze w Gdańsku.
Z czasem umacnia się pozycja naszej szkoły wśród innych publicznych i niepublicznych szkół Szczecina. Stajemy się szkoła znaną i cenioną. O miejsce w klasie pierwszej i klasie „zerowej” ubiega się znacznie więcej chętnych dzieci, niż mamy miejsc.

Sukcesy

OD 22 JUŻ LAT SZKOŁA CIESZY SIĘ BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM UCZNIÓW I ICH RODZICÓW. ZAJMUJE NAJWYŻSZE MIEJSCA W WYNIKACH EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.

To szkoła z tradycjami, wszechstronnym programem rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz bogatym kalendarzem imprez i wydarzeń szkolnych. Szkoła proponuje swoim uczniom nie tylko bardzo wysoki poziom nauczania, ale także możliwość zdobywania sukcesów w konkursach naukowych, językowych, artystycznych i sportowych o różnym zasięgu. Od lat szczycimy się wysokimi wynikami naszych uczniów, zdobywających tytuły finalistów i laureatów w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Każdego roku liczna grupa naszych uczniów jest uhonorowana Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.

Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Już czwarty rok stosujemy dziennik elektroniczny.

Cenionym elementem naszej pracy jest finansowanie przez szkołę wielu przedsięwzięć. Kanon imprez sponsorowanych przez szkołę obejmuje udział uczniów w konkursach, wyjścia do kina, teatru i na koncerty, część szkolnych wycieczek i inne imprezy edukacyjne i sportowe. Najlepsi uczniowie otrzymują w nagrodę stypendium naukowe, wypłacane przez cały semestr danego roku szkolnego.

Z sukcesem organizujemy od lat różne formy wypoczynku letniego i zimowego – półkolonie i kolonie. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, w tym z uczelniami wyższymi Szczecina. Chętnie kształcimy studentów podczas praktyk pedagogicznych.

W roku szkolnym 2008/2009 obchodziliśmy jubileusz 20-lecia funkcjonowania szkoły. Z tej okazji odbyło się wiele cennych wydarzeń. Zorganizowaliśmy konferencję dla dyrektorów szczecińskich szkół na temat nowoczesnych technologii w pracy szkoły. Włączyliśmy się do programu „Bezpieczny Internet” i dwukrotnie przygotowaliśmy seminarium dla pedagogów i rodziców na ten temat. Mieliśmy też ogromną radość goszczenia w szkole Prezydenta Lecha Wałęsę, który osobiście nam pogratulował jubileuszu szkoły im. Noblistów Polskich. Zwieńczeniem rocznych obchodów 20-lecia była Gala Jubileuszowa w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podczas której mogliśmy złożyć podziękowania założycielom szkoły oraz cieszyć się artystycznymi prezentacjami naszych uczniów.

Kolejni uczniowie podążają drogą proSTO do Nobla… Czekamy na Noblistę, absolwenta naszej szkoły.

[et_pb_aio_extended admin_label=”All in One Extended” title=”pionierzy” typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” typing_delay=”0″ rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”fadeIn” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”sequence” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” textgif_on_off=”off” use_background_text=”off” title_fancyline=”off” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”left” url_new_window=”off” button_on_off=”off” popup_video_on_off=”off” use_background_gradient=”off” background_gradient_type=”left-to-right” use_icon=”on” icon_color=”#ffffff” use_circle=”on” circle_color=”#e02b20″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#7EBEC5″ icon_placement=”left” icon_alignment=”left” animation=”fadeIn” icon_animation_reveal=”off” icon_animation_speed=”0″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_alignment=”top” use_wrapper_border=”off” wrapper_style=”solid” img_on_off=”off” img_zoomin_hover=”off” img_zoomin_hover_style=”fast” img_hover_effect=”off” img_hover_effect_style=”img_grayscale_hover” hide_content=”off” alternative_title_on_off=”off” bg_overlay_style=”full_overlay” hover_content_effect=”dwd-fadein” overlay_gradient=”off” overlay_gradient_hidden_show=”off” overlay_gradient_type=”left-to-right” whole_content_animation_on_off=”off” whole_content_animation=”fadeIn” whole_content_animation_reveal=”off” whole_content_animation_speed=”0″ title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” title_animation_speed=”0″ content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” content_animation_speed=”0″ fancyline_styles_on_off=”off” adv_wrapper_border=”off” wrapper_border_color=”#ffffff” use_icon_font_size=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_one_animation_speed=”0″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ header_font_size=”40px” header_letter_spacing=”3px” header_line_height=”1.5em” body_font_size=”16px” header_font=”|||on|” body_font=”Open Sans||||” header_text_color=”#0c71c3″ font_icon=”%%101%%” disabled=”off” disabled_on=”on||” header_font_size_tablet=”36px” header_font_size_last_edited=”on|tablet” header_letter_spacing_tablet=”2px” header_letter_spacing_last_edited=”on|tablet”]

DZIŚ NIKT NIE WYOBRAŻA SOBIE, ABY NA EDUKACYJNEJ MAPIE SZCZECINA NIE BYŁO SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH. TO WŁAŚNIE MY – JAKO PIERWSI – PRZECIERALIŚMY SZLAKI SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM W NASZYM MIEŚCIE I REGIONIE.

Wiosną 1989 roku, pod koniec dziesięciolecia nasyconego wydarzeniami historycznymi, zebrała się grupa osób, którym na sercu leżała kondycja szczecińskiej oświaty i tworzenie jej nowych, alternatywnych form. Z ich inicjatywy powstało Samodzielne Koło Terenowe nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie. Założyciele koła postanowili stworzyć szkołę, która w myśl założeń programowych stowarzyszenia miałaby odrzucać w nauczaniu encyklopedyczną wiedzę, a wychowanie dzieci realizować we współpracy z rodzicami.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe planowało

zakładać różnorodne placówki oświatowe, oferujące dobre warunki nauki dla dzieci i dobre warunki pracy dla nauczycieli. Szkoły wychowujące twórczo, zachęcające do zdobywania wiedzy, rozwijające osobowość człowieka. (…) Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia – te wymagania są znane i bezdyskusyjne. Szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców” (z „Deklaracji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego”).

Dzień 4. czerwca 1989 r. pokazał, jak szybko założyciele koła przeszli od idei do czynów. Wkrótce dołączyli do nich inni rodzice i pierwsi nauczyciele.

Początkowo szkoła mieściła się w salach wydzierżawionych od Domu Kultury „Hetman” przy ul. 9 Maja. Ławki pochodziły z różnych miejsc. Było bardzo skromnie, ale to był niezwykły rok. Pierwsze ślubowanie, pierwsze mikołajki, bal karnawałowy… Od początku czuło się rodzinną, kameralną atmosferę.

Nowością były lekcje religii, nauka języka angielskiego już od „zerówki”, zajęcia wspomagające w większym wymiarze. Kolejną lokalizację mieliśmy w szkole przy ul. Kadłubka, potem w budynku przy ul. Solskiego. Tam wszyscy rodzice we własnym zakresie remontowali szkołę, malowali ściany, ozdabiali ławki, kładli wykładzinę.

Niezwykle ważna była nadzieja na „lepszą szkołę”, na indywidualne podejście do ucznia, na prawdziwą współpracę rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci.

Po trzech latach od powstania, szkoła liczyła już 150 uczniów i przeniosła się do budynku dawnego żłobka przy ul Tomaszowskiej. Jesteśmy tu do chwili obecnej, a siedzibę naszej szkoły rozbudowaliśmy nie do poznania.

Kalendarz szkolnych uroczystości zapełniał się kolejnymi tradycyjnymi imprezami. Były to: pasowanie na ucznia, bal karnawałowy, biwak sportowo – rekreacyjny, szkolny festyn jesienny. Później dołączyły także: szkolna kolonia letnia dla najmłodszych uczniów, Prezentacje Artystyczne Uczniowie – Rodzicom czy najnowsza impreza integracyjna – Piknik Rodzinny.

W 1995 roku nasze mury opuścili pierwsi absolwenci. Nazwiska najlepszych znalazły się w Złotej Księdze; był to niezwykły moment.

Towarzyszyła nam wielka radość z ich sukcesów. Mieliśmy też świadomość, że nasza praca przynosi zamierzone efekty.

W roku dziesięciolecia szkoły pracujemy nad przyjęciem imienia. W wyniku ogłoszonego konkursu zostaje wybrane imię – Noblistów Polskich. Dzień 14 października 1998 roku przejdzie do historii szkoły jako wielkie święto.

Od dziś tworzymy Społeczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich.

Tego dnia przybliżamy postaci wybitnych Polaków. Jesteśmy dumni, mogąc przyjąć Ich za patronów naszej szkoły. W dniu 3 grudnia tego roku, Prezydent Lech Wałęsa przyjmuje delegację szkoły w swoim biurze w Gdańsku.
Z czasem umacnia się pozycja naszej szkoły wśród innych publicznych i niepublicznych szkół Szczecina. Stajemy się szkoła znaną i cenioną. O miejsce w klasie pierwszej i klasie „zerowej” ubiega się znacznie więcej chętnych dzieci, niż mamy miejsc.

[/et_pb_aio_extended][et_pb_aio_extended admin_label=”All in One Extended” title=”Sukcesy” typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” typing_delay=”0″ rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”fadeIn” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”sequence” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” textgif_on_off=”off” use_background_text=”off” title_fancyline=”off” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”left” url_new_window=”off” button_on_off=”off” popup_video_on_off=”off” use_background_gradient=”off” background_gradient_type=”left-to-right” use_icon=”on” icon_color=”#ffffff” use_circle=”on” circle_color=”#e02b20″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#7EBEC5″ icon_placement=”left” icon_alignment=”left” animation=”fadeIn” icon_animation_reveal=”off” icon_animation_speed=”0″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_alignment=”top” use_wrapper_border=”off” wrapper_style=”solid” img_on_off=”off” img_zoomin_hover=”off” img_zoomin_hover_style=”fast” img_hover_effect=”off” img_hover_effect_style=”img_grayscale_hover” hide_content=”off” alternative_title_on_off=”off” bg_overlay_style=”full_overlay” hover_content_effect=”dwd-fadein” overlay_gradient=”off” overlay_gradient_hidden_show=”off” overlay_gradient_type=”left-to-right” whole_content_animation_on_off=”off” whole_content_animation=”fadeIn” whole_content_animation_reveal=”off” whole_content_animation_speed=”0″ title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” title_animation_speed=”0″ content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” content_animation_speed=”0″ fancyline_styles_on_off=”off” adv_wrapper_border=”off” wrapper_border_color=”#ffffff” use_icon_font_size=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_one_animation_speed=”0″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ header_font_size=”40px” header_letter_spacing=”3px” header_line_height=”1.5em” body_font_size=”16px” header_font=”|||on|” body_font=”Open Sans||||” header_text_color=”#e02b20″ font_icon=”%%169%%” disabled=”off” disabled_on=”on||”]

OD 22 JUŻ LAT SZKOŁA CIESZY SIĘ BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM UCZNIÓW I ICH RODZICÓW. ZAJMUJE NAJWYŻSZE MIEJSCA W WYNIKACH EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.

To szkoła z tradycjami, wszechstronnym programem rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz bogatym kalendarzem imprez i wydarzeń szkolnych. Szkoła proponuje swoim uczniom nie tylko bardzo wysoki poziom nauczania, ale także możliwość zdobywania sukcesów w konkursach naukowych, językowych, artystycznych i sportowych o różnym zasięgu. Od lat szczycimy się wysokimi wynikami naszych uczniów, zdobywających tytuły finalistów i laureatów w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Każdego roku liczna grupa naszych uczniów jest uhonorowana Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.

Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Już czwarty rok stosujemy dziennik elektroniczny.

Cenionym elementem naszej pracy jest finansowanie przez szkołę wielu przedsięwzięć. Kanon imprez sponsorowanych przez szkołę obejmuje udział uczniów w konkursach, wyjścia do kina, teatru i na koncerty, część szkolnych wycieczek i inne imprezy edukacyjne i sportowe. Najlepsi uczniowie otrzymują w nagrodę stypendium naukowe, wypłacane przez cały semestr danego roku szkolnego.

Z sukcesem organizujemy od lat różne formy wypoczynku letniego i zimowego – półkolonie i kolonie. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, w tym z uczelniami wyższymi Szczecina. Chętnie kształcimy studentów podczas praktyk pedagogicznych.

W roku szkolnym 2008/2009 obchodziliśmy jubileusz 20-lecia funkcjonowania szkoły. Z tej okazji odbyło się wiele cennych wydarzeń. Zorganizowaliśmy konferencję dla dyrektorów szczecińskich szkół na temat nowoczesnych technologii w pracy szkoły. Włączyliśmy się do programu „Bezpieczny Internet” i dwukrotnie przygotowaliśmy seminarium dla pedagogów i rodziców na ten temat. Mieliśmy też ogromną radość goszczenia w szkole Prezydenta Lecha Wałęsę, który osobiście nam pogratulował jubileuszu szkoły im. Noblistów Polskich. Zwieńczeniem rocznych obchodów 20-lecia była Gala Jubileuszowa w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podczas której mogliśmy złożyć podziękowania założycielom szkoły oraz cieszyć się artystycznymi prezentacjami naszych uczniów.

Kolejni uczniowie podążają drogą proSTO do Nobla… Czekamy na Noblistę, absolwenta naszej szkoły.

 

[/et_pb_aio_extended]