Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

Poniedziałek
   1. lekcja: 08:00-08.45
 • KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 3AB
   8. lekcja: 14:35-15:20
 • KOŁO KOMPUTEROWE – 1
 • ZESPÓŁ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNY – 2
 • FITNES – 2-3
 • YLE CAMBRIGE (STARTERS) – 3
 • KOŁO HISTORYCZNE – 4-5
 • KOŁO KRASOMÓWCZO-LITERACKIE – 6
   9. lekcja: 15:25-16:10
 • ZESPÓŁ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNY – 3
 • YLE CAMBRIGE (STARTERS – 2 grupy) – 4
 • FITNES – 4-6
 • ROBOTYKA – 5
 • KOŁO TEATRALNE – 5, 6, 7
 • YLE CAMBRIGE (KET) – 6-7
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 7
 • KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 7-8
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 8
   10. lekcja: 16.15-17.00
 • KOŁO CHEMICZNE – 7-8
   @ 17.15-18.00
 •    ECDL – 6 (praca zdalna Teams)
   @ 18.00-18.45
 •    ECDL – 7 (praca zdalna Teams)
Wtorek
   1. lekcja: 08:00-08:45  
   7. lekcja: 13:45-14:30
 • JOGA – 0
 • AIKIDO – 1
 • ZABAWY Z MATEMATYKĄ – 1
   8. lekcja: 14:35-15:20
 • AIKIDO – 2
 • KOŁO KOMPUTEROWE – 2
 • ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ – 3
 • ZABAWY Z MATEMATYKĄ – 3
 • KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 4
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 5
 • FIT IN DEUTSCH – 6
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 6AC
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 6B
   9. lekcja: 15:25-16:10
 • KOŁO KEYBOARDOWE – 1-3
 • ZABAWY Z MATEMATYKĄ – 2
 • AIKIDO – 3
 • MISTRZOWIE KODOWANIA – 3
 • ABC MATEMATYKI – 7
 • KOŁO FIZYCZNO-ASTRONOMICZNE – 7
 • KOŁO GEOGRAFICZNE – 7-8
   10. lekcja: 16.15-17.00
 • KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO – 7
   @ 18.00-18.45 
 •  ECDL – 8 (praca zdalna Teams)
   @
 • KOŁO BIOLOGICZNE – 7-8 (praca zdalna Teams)
Środa
   7. lekcja: 13:45-14:30
 • ZABAWY Z OTOGRAFIĄ 2A
 • JOGA – 2A, 3AB
   8. lekcja: 14:35-15:20
 • KOŁO KEABOARDOWE – 1-3
 • SUPERKODERZY – 4
 • KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO – 4-5
 • ABC MATEMATYKI – 6B
   9. lekcja: 15:25-16:10
 • KOŁO KEABOARDOWE – 1-3
 • CAMBRIDGE FC for Schools (kontynuacja)
   15:45-16:30
 • BASEN – 1, 5, 7
   16.30-17.15
 • BASEN – 8
Czwartek
   
 6. lekcja 12.40-13.25
 • AIKIDO – 0
 7. lekcja: 13:45-14:30
 • AIKIDO – 3
 8. lekcja: 14:35-15:20
 • AIKIDO – 1
 • KOŁO LINGWISTYCZNE – 1
 • KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 2
 • KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 3C (co drugi tydzień)
 • KOŁO MATEMATYCZNE – 4
 • YLE CAMBRIGE (MOVERS) – 4-5
 • FIT IN DEUTSCH – 5
 9. lekcja: 15:25-16:10
 • AIKIDO – 2
 • KOŁO KOMPUTEROWE – 7
 • FIT IN DEUTSCH – 7C
 • KOŁO HISTORYCZNE (konkursowe) – 8
 • KOŁO POLONISTYCZNE (do egzaminów) – 8
 • YLE CAMBRIDGE – 8
 15:45-16:30
 • BASEN 3, 6
 @ 19.00-19.45
 • KOŁO KOMPUTEROWE – 8
Piątek
   7. lekcja: 13:45-14:30
 • JOGA – 2B, 3C
   8. lekcja: 14:35-15:20
 • RADOŚĆ ŚPIEWANIA – 0-3
 • JOGA – 1AB
 • ABC MATEMATYKI – 5
 • YLE CAMBRIDGE – 5-6
 • KOŁO HISTORYCZNE – 6
   9. lekcja: 15:25-16:10
 • KOŁO KEYBOARDOWE – 1-3
 • KOŁO KOMPUTEROWE – 6
 • KOŁO HISTORYCZNE (egzaminacyjne) – 7
 • KOŁO GEOGRAFICZNE – 7-8
 • ABC MATEMATYKI – 8
 • KOŁO FIZYCZNE – 8
   15:25-17:00
 • ODYSEJA UMYSŁU – grupa konkursowa
   15:45-16:30
 • BASEN0, 2, 4

 

GODZINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

 

Nazwisko i Imię Dzień tygodnia Godzina
Adamowicz Beata wtorek 15.25-16.10 
Dżaman Magdalena wtorek 17.00-18.00 (Teams)
Firsiof Małgorzata wtorek
czwartek
15.25-16.10 kl.6
15.25-16.10 kl.4
Gągalska Katarzyna poniedziałek
wtorek
14.35-15.20 kl.5
15.25-16.10 kl.8
Jaskulska-Głowala poniedziałek
środa
15.25-16.10 kl.8
14.35-15.20 kl.7
Gruszczyński Błażej czwartek 16.15-17.00 kl.7-8
Kowalewska Dorota czwartek 15.25-16.10
Kamińska Jolanta poniedziałek 15.25-16.10
Kurzydłowska Jadwiga piątek 15.25-16.10
Mikłaszewicz Bożena piątek 16.15-17.00
Morgownik Małgorzata poniedziałek
piątek
15.25-16.10 kl.7
14.35-15.20 kl.5
Mrozik Joanna czwartek 15.25-16.10
Nowicka Aneta wtorek
środa
16.15-17.00 kl.7
15.25-16.10 kl.6
Popławska Joanna wtorek 15.25-16.10
Popow Teresa poniedziałek 14.35-15.20
Rakicka Barbara wg potrzeb (Teams)
Sydor Anna piątek 16.15-17.00
Stachów Anna poniedziałek 15.25-16.10
Stecewicz Przemysław środa
wtorek
15.25-16.10 kl.4
17.15-18.00 kl.5-8 (Teams)
Szczepańska Czesława środa
poniedziałek
14.35-15.20 kl.6c
16.15-17.00 kl.8

Na temat zajęć sportowych