Samodzielne Koło Terenowe nr 7

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Od ponad 35 lat dbamy o to, aby edukacja dzieci uczęszczających do naszej szkoły stałą na najwyższym poziomie. Robimy to razem z całą społecznością Społecznego Towarzystwa Oświatowego, największej i najstarszej organizacji działającej na niwie oświaty niepublicznej. 30 listopada 1987 roku , zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, złożony został wniosek o powołaniu do życia naszego stowarzyszenia, naszego STO. Od tamtej pory, korzystając z przetartych szlaków i pomocy środowiska powstało ponad 200 kół terenowych. Realizowały one marzenia, rodziców i nauczycieli,  o lepszej skoncentrowanej na dobru dziecka szkole. Wprowadzaliśmy także różne innowacje w polskiej edukacji, dzieląc się naszymi doświadczeniami i praktykami ze szkołami publicznymi. Korzystaliśmy z autonomii, aby dopasować zajęcia, metody, siatkę godzin i programy do efektywniejszej i lepszej edukacji. Nasze szkoły przodują w rankingach  zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Realizujemy lokalnie, w Szczecinie misję stowarzyszenia starając się przykładem nauczyć naszych wychowanków jak być dobrym człowiekiem, Europejczykiem, Polakiem. Jak posiadać empatię i wrażliwość na sprawy innych, a jednocześnie asertywnie wyrażać i bronić własnych poglądów i przekonań. Staramy się być także wzorową szkoła dla dzieci i wzorowym pracodawcą dla naszych nauczycieli i osób obsługi administracyjnej i technicznej. Wszyscy oni wkładają w swoją pracę serce, miłość i zaangażowanie, ofiarując je dzieciom i pokazując własnym przykładem jak powinien funkcjonować dobry człowiek.

Na swoją działalność otrzymujemy subwencję oświatową, która niestety nie starcza nawet na pokrycie wynagrodzeń, a tworząc warunki do nauki i dbając o bieżące potrzeby, które występują w każdej szkole korzystamy także z wpłat od rodziców. Szkoła prowadzona jest w formule non-profit, a wypracowane nadwyżki przeznaczane są docelowo na potrzeby szkoły i naszych dzieci.

Ta szkołą wychowała mi dwoje wspaniałych synów, z których jestem dumny. Wychowała i wykształciła ponad tysiąc dobrych młodych obywateli świata, którzy z odwagą w sercu, wspaniałym przygotowanie poszli w świat i osiągają sukcesy.

Jako organizacja pożytku publicznego mamy możliwość zwrócenia się z prośbą do każdej osoby, która chciałaby okazać swoje wsparcie, niejako bez kosztowo, poprzez przekazanie 1.5% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

Wystarczy podać w zeznaniu rocznym nasz

KRS 0000232379

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 7 (lub SKT nr 7 STO)

Państwa wpłata zostanie wykorzystana na realizację celów statutowych, wróci do dzieci z naszej szkoły, na dołożenie do wyjazdu do USA na finał Odysei Umysłu, wolontariatu, działania samorządu uczniowskiego.

 

Z góry dziękuję za każdą wpłatę, każda złotówka zostanie dobrze wykorzystana.

Dariusz Florczak

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO