Kalendarz imprez szkolnych

Styczeń
ZIMOWA ŚWIETLICA 4-15 stycznia 2021
Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru – 26.01

Luty
Konkurs ortograficzny – kl. 2-3luty
Podsumowanie I półrocza on-line na poziomach klas 4-8 (przyznanie stypendiów i Tarcz) – 01-02.02
Dzień Bezpiecznego Internetu08-12.02
Warsztaty stolarskie kl. 0-3 – 16.02
Dzień Otwarty Szkoły on-line20.02 (sobota godz. 10.00-12.00)
Rekrutacja do szkoły (stacjonarnie) – 27.02, 6.03, 13.03

Marzec
Konsultacje indywidualne – 02.03
Rekrutacja do SP – 06.03, 13. 03 (soboty)
Dni Języków Obcych marzec
Dzień Kobiet 08-10.03
Święto matematyki, KANGUR MATEMATYCZNY18.03
Dzień Teatru22-26.03
Spotkanie wychowawców kl. 0-8 – 30.03
Idą Święta! – spotkania wielkanocne 31.03
II Próbny egzamin ósmoklasisty – stacjonarnie
Dni profilaktyki – (marzec/kwiecień)
Kwiecień
Zebrania ogólne z rodzicami – 13.04
Dni Nauk Przyrodniczych19-23.04
Spotkania z przyrodą dla kl. 0-319-23.04
II Próbny egzamin ósmoklasisty stacjonarniekwiecień
Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja28-30.04
Maj
I etap szkolnego konkursu kaligraficznego04-07.05
Majowe święto książkimaj
Konsultacje indywidualne, proponowane oceny roczne – 18.05
Egzamin ósmoklasisty – język polski25.05
Egzamin ósmoklasisty – matematyka 26.05
Egzamin ósmoklasisty – język obcy27.05
II etap szkolnego konkursu kaligraficznego31.05-02.06
Czerwiec
Dzień Dziecka01.06
Wycieczki szkolne07-11.06
Spotkanie wychowawców klas 4-8 – 15.06
Oceny roczne – do 15.06
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – 18.06
Spotkanie z rodzicami nowych uczniów21.06
Zebrania ogólne z rodzicami – 22.06
Podsumowanie konkursów wiosennych – 22.06
Pożegnanie absolwentów24.06
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 25.06
• klasy 4-7 – godz. 09.00
• klasy 0-3 – godz. 10.30
Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej – 28.06