Kalendarz imprez szkolnych

Wrzesień
 01.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego
 03.09 – Spotkanie integracyjne kl. 0-1 (sobota)
 10.09 – Piknik Rodzinny (sobota)
 13.09 – Zebranie ogólne w klasach 4-8
 15.09 – Międzynarodowy Dzień Kropki w kl. 0-3
 17.09 – Spotkanie integracyjne kl. 4 (sobota)
 20.09 – Zebranie ogólne w klasach 0-3
 23.09 – Powitanie jesieni w kl. 0-3
 23-26.09 – Europejski Dzień Języków Obcych
 28.09 – Wybory do Samorządu Szkolnego kl. 0-3 i 4-8
 29.09 – Dzień Głośnego Czytania
 30.09 – Dzień Chłopaka – imprezy klasowe
Wrzesień – Wyjazd integracyjny uczniów kl. 0-3 i 4ab

Październik
 03.10 – Wyjście do Filharmonii kl. 0-3
 04.10 – Apel dla klas 0-3 i kl. 4-8
 05.10 – Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
 07.10 – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 10-14.10 – Europejski Tydzień Kodowania
 10.10 – Wyjście do Filharmonii kl. 4-5
 12.10 – Międzynarodowy Dzień Muzyki
 14.10 – Święto Szkoły
 18.10 – Konsultacje indywidualne on-line
 22.10 – Szkolny Festyn Jesienny „STO razy lepiej być razem” (sobota)
 27.10 – I etap konkursu ortograficznego w kl. 2-3

 

Listopad
  04.11 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
  08-10.11 – Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
  15.11 – Dzień Św. Marcina
 15.11 – Zebrania ogólne w kl. 4 – 8
 18.11 – I etap konkursu ortograficznego w kl. 4-8
 21.11 – Dzień Życzliwości
 22.11 – Zebrania ogólne w kl. 0 – 3
 25.11 – Dzień Pluszowego Misia
 30.11 – Klasowe Andrzejki
Grudzień
 Grudzień – szkolna akcja „Szlachetna Paczka”
 05-09.12 – Tydzień Edukacji Informatycznej, Godzina kodowania
 06.12 – „Mikołajki”, Mikołajkowe zawody sportowe
 06.12 – Konsultacje indywidualne on-line, oceny proponowane
 13.12 – Finał szkolnego konkursu recytatorskiego
 14-16.11 – Dni Doświadczeń Szkolnych
 20.12 – Wystawienie ocen śródrocznych
 22.12 – Klasowe spotkania przedświąteczne, przedstawienie „Zimowe opowieści”
 23.12.2022 – 01.01.2023 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA