Kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz imprez szkolnych

Wrzesień
Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09
Zebrania klasowe on-line – 8-11.09
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej –  24.09
Wybory do Samorządu Szkolnego –  25.09
Europejski Dzień Języków Obcych – 28-30.09.09
„Dzień Chłopaka” – imprezy klasowe – 28.09 – 2.10
Terenowa impreza integracyjna klasy 0, 1a, 1b  – wrzesień
Terenowa impreza integracyjna klasy 4a, 4b – wrzesień

Październik
Dzień muzyki  – 7.10
Konsultacje indywidualne on-line – 13.10
Święto Szkoły –  14.10
I etap konkursu ortograficznego kl. 4-8 – 19-23.10
I etap konkursu ortograficznego kl. 2-3  – 19-23.10
Listopad
Zebrania klasowe on-line – 10, 12.11
Klasowe Andrzejki – 27, 30.11

Grudzień
Konsultacje indywidualne on-line,
oceny proponowane – 1.12
II etap konkursu ortograficznego kl. 4-8 – 7 – 11.12
„Sportowe Mikołajki” – 2 – 4.12
„Mikołajki” w klasach – 4, 7.12
Finał szkolnego konkursu recytatorskiego – 10.12
Wystawienie ocen śródrocznych – 18.12
Klasowe spotkania przedświąteczne – 22.12
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2020 – 3.01.2021