Pedagog szkolny:

 • Poniedziałek 10:00-16:00
 • Wtorek 12:00-17:00 (dyżur dla rodziców 15:00-17:00)
 • Środa 08:00-15:00
 • Czwartek 08:00-12:00
 • Piątek 08:00-11:00
Jak być lepszym rodzicem?
 1. Kochaj dziecko – miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci.
 2. Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko.
 3. Wyznaczaj granice – dziecko czuje się wtedy bezpieczniej.
 4. Śmiej się! Często śmiech pozwala rozładować napiętą sytuację.
 5. Postrzegaj świat z perspektywy dziecka.
 6. Chwal i zachęcaj dziecko do wysiłku.
 7. Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowałbyś/ szanowałabyś dorosłego.
 8. Ustal porządek dnia.
 9. W każdej rodzinie potrzebne są zasady – bądź elastycznym, ale też konsekwentnym rodzicem.
 10. Nie zapominaj o własnych potrzebach – uczy to szacunku do drugiego człowieka.

Polecana literatura:

 • Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?, Media Rodzina, 2008.
 • Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Media Rodzina, 1997.
 • Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1998.
 • Jundziłł I., Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa 1999.
 • Rodzicielskie forum edukacyjnewww.abcrodzica.info.
Instytucje wspierające

GDZIE UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • Sekcja Interwencji Kryzysowej
  Czynna całą dobę
  ul. Sikorskiego 3 (pok. 101), 70 – 323 Szczecin
  tel. 91 46 46 333
  tel. 19289
  e-mail: punkt-konsultacyjny@mopr.szczecin.pl
 • Sekcja Terapii i Profilaktyki
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od ulicy Śląskiej), 70 – 415 Szczecin
  tel. 91 46 46 334
  Czynna: Pn. – Pt. 8:00 – 20:00

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”

Rzecznicy Praw Dziecka

 • Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
  ul Jarowita 2,
  tel. 91 48 912 94
  tel. 665 294 901
  e- mail: szczecin@tpd.szczecin.pl
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie
  tel. 91 484 73 42

Policyjna Izba Dziecka

 • tel. 91 451 30 12

Centrum Pomocy Rodzinie przy stowarzyszeniu Rodzin Katolickich

 • ul .Gryfińska 161 (Szczecin Dąbie)
  tel. 91 460 08 05

Niebieska Linia

 • Ogólnopolski telefon dla osób krzywdzonych przez najbliższych
  czynny w dni powszednie i soboty w godz. 10.00 – 22.00 a w niedziele i święta w godz. 10.00 – 16.00.
  tel: 801 120 002
 • Niebieska Linia dla ofiar przemocy domowej
  pon-pt godz.10.00-22.00 – osoby telefonujące do Niebieskiej Linii mogą uzyskać pomoc psychologiczną, wsparcie, porady prawne oraz informacje o placówkach, które udzielają pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania klienta.
  tel. 22 666 00 60

Młodzieżowy Telefon Zaufania

 • 988 (dni powszednie)

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

 • tel. 801 199 990

Pomarańczowa Linia (pomaga rodzicom, których dzieci piją)

 • tel. 801 140 068

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z problemem narkotykowym

 • Czynny codziennie w godzinach 16.00- 21.00
  tel. 801 199 990

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS

 • tel. 958

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

 • ul. Jarowita 2
  tel. 91 489 12 94

Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Narkomanii i AIDS

 • Wały Chrobrego 4, 70-500 Szczecin
  tel. 91 430 33 46

Centrum Psychiatryczne Poradnia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

 • ul. Żołnierska 55, 70-201 Szczecin
  tel . 91 487 27 95

Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV, AIDS)

 • ul. Broniewskiego12
  tel. 91 454 24 50

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

 • ul. Szczerbcowa 1
  tel. 91 488 83 55

TELEFONY ZAUFANIA:

Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel

 • tel. 988

Telefon Zaufania Monaru

 • tel. 91 433 46 10

Telefon Zaufania Policyjny

 • tel. 91 488 55 17