Definicję patriotyzmu znajdziemy w każdej encyklopedii: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia dla niej ofiar, charakteryzująca się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Jeśli chcemy, by współczesne pokolenie odczuwało związek z tzw. Ojczyzną Wielką należy zaangażować wychowanków we wspólne obchodzenie świąt państwowych.

W tym roku szkolnym dzięki Pociechom edukacji wczesnoszkolnej i ich wychowawcom poznaliśmy różnorodne oblicz naszej Ojczyzny! Uczniowie klas 0-III pozostawili starszym kolegom i koleżankom cząstkę dorobku narodowego na długo w pamięci. W dzisiejszych czasach ważne jest aby młodzi ludzie mieli poczucie własnej tożsamości i wartości. Będzie to możliwe wtedy, gdy będą znali swoje korzenie, pochodzenie, kultywowali tradycje rodzinne i regionalne.

Beata Adamowicz

Nasza Ojczyzna – zapraszamy do obejrzenia pełnej wersji filmu przygotowanego przez młodszych uczniów (klasy 0-III)