Komunikat w sprawie wstrzymania inwestycji

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Numer 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty polegającą, przede wszystkim,...

Remont pomieszczeń

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO ogłasza nabór ofert dotyczących wykonania, zgodnie z opisem w zapytaniu, remontu pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich STO. Treść...

Środki unijne i plany rozwojowe szkoły

W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych oraz szeroko rozumianych planów inwestycyjnych zarząd pragnie przekazać krótkie informacje dotyczące opisu szkoły oraz głównych kierunków działań. Jeśli ktoś...