[et_pb_aio_extended admin_label=”All in One Extended” typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” typing_delay=”0″ rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”fadeIn” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”sequence” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” textgif_on_off=”off” use_background_text=”off” title_fancyline=”off” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”left” url_new_window=”off” button_on_off=”off” popup_video_on_off=”off” use_background_gradient=”off” background_gradient_type=”left-to-right” use_icon=”off” icon_color=”#7EBEC5″ use_circle=”off” circle_color=”#7EBEC5″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#7EBEC5″ icon_placement=”top” icon_alignment=”left” animation=”fadeIn” icon_animation_reveal=”off” icon_animation_speed=”0″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_alignment=”top” use_wrapper_border=”off” wrapper_style=”solid” img_on_off=”off” img_zoomin_hover=”off” img_zoomin_hover_style=”fast” img_hover_effect=”off” img_hover_effect_style=”img_grayscale_hover” hide_content=”off” alternative_title_on_off=”off” bg_overlay_style=”full_overlay” hover_content_effect=”dwd-fadein” overlay_gradient=”off” overlay_gradient_hidden_show=”off” overlay_gradient_type=”left-to-right” whole_content_animation_on_off=”off” whole_content_animation=”fadeIn” whole_content_animation_reveal=”off” whole_content_animation_speed=”0″ title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” title_animation_speed=”0″ content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” content_animation_speed=”0″ fancyline_styles_on_off=”off” adv_wrapper_border=”off” wrapper_border_color=”#ffffff” use_icon_font_size=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_one_animation_speed=”0″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ header_font_size=”40px” header_letter_spacing=”3px” header_line_height=”1.5em” body_font_size=”16px” header_font=”|||on|” body_font=”Open Sans||||” header_text_color=”#0c71c3″]

W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych oraz szeroko rozumianych planów inwestycyjnych zarząd pragnie przekazać krótkie informacje dotyczące opisu szkoły oraz głównych kierunków działań. Jeśli ktoś z rodziców lub przyjaciół szkoły mógłby pomóc lub wie czy można na te pomysły pozyskać środki bardzo chętnie rozpoczniemy współpracę.

Samodzielne Koło terenowe nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), działającą na zasadzie non-profit w ramach organizacji pozarządowych w obszarze szeroko rozumianej edukacji.

Nasze Stowarzyszenie od roku 1989 jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego (czyli niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej).

Aktualnie w szkole uczą się dzieci od klasy „0” do klasy VI w ilości ok. 290 uczniów. Jesteśmy także bardzo dobrym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i właściwą atmosferę dla ponad 40 osób. Zajmujemy budynek, będący własnością miasta, w który to budynek, na podstawie uchwal zarządów koła oraz zgód wyrażonych przez właściciela, czyli Urząd Miasta Szczecin, zainwestowaliśmy około 3.5 mln. Środki te pochodziły z czesnego płaconego przez rodziców uczniów szkoły. Pod opieką kolejnych zarządów zwiększyliśmy powierzchnię użytkową z 770 m2 do ponad 2100 m2. Szkoła, oprócz bardzo rozbudowanego programu zajęć obowiązkowych, prowadzi tygodniowo ponad 100 godzin różnorodnych zajęć i kół tematycznych, dostępnych dla naszych uczniów. Nasi uczniowie od wielu już lat utrzymują się w najwyższym, 9 staninie, pod względem wyników testów po klasie szóstej oraz trzeciej. Corocznie kilkudziesięciu naszych uczniów jest beneficjentami nagrody prezydenta miasta Szczecin dla najlepszych uczniów (śmiem twierdzić, że proporcjonalnie przekraczamy wskaźniki w innych szkołach kilku jeżeli nie kilkunastokrotnie). Tacy jesteśmy i chcemy być jeszcze lepsi, chcemy sprostać wyzwaniom XXI wieku.

W zakresie planów inwestycyjnych mamy następujące zamierzenia:

  1. Przebudowa placu zabaw przed boiskiem szkolnym , wraz z przebudową drogi wjazdowej i parkingu szkolnego (mamy projekt budowlany, kosztorys i pozwolenie na budowę).
  2. Zainstalowanie żaluzji zewnętrznych od strony południowej, co zdecydowanie obniży temperatury w nich panujące, bez konieczności instalowania klimatyzacji, poprawi to także techniczne warunki prowadzenia zajęć, szczególnie w kontekście wykorzystania pomocy multimedialnych.
  3. Rozbudowa II piętra szkoły celem pozyskania dodatkowych 2-3 klas.
  4. Budowa dodatkowego budynku sali gimnastycznej wraz ze nowoczesna stołówką i czytelnia i biblioteką (ocenę techniczną możliwość realizacji takiej inwestycji. Posiadamy projekt budowlany, kosztorys, zmiany na planie zagospodarowania przestrzennego oraz wstępną decyzję dotyczącą powiększenia i przyłączenia sąsiednich części działek w raz z dokonanym już podziałem geodezyjnym gruntów)

W zakresie projektów miękkich jesteśmy zainteresowanie następującymi kierunkami:

  1. Wdrożenie nowych technik i forma nauczania w oparciu o ekosystem firmy Apple, docelowo w modelu 1:1. W tym zakresie musimy stworzyć, zakupić lub sfinansować stworzenie odpowiednich materiałów i kursów na platformie iTunes, która to Platforma umożliwiłaby wdrożenie modelu, gdzie uczeń może się tak naprawdę uczyć 24/7, gdyż zawsze będzie miał dostęp do lekcji, kursów wykładów i zadań. Badania wykazują, że polska szkoła przeprowadza w skali roku szkolnego i tym samym całego okresu edukacji niemal 20% mniej zajęć z kluczowych przedmiotów jak matematyka, nauki przyrodnicze, co przekłada się na bardzo niskie wyniki polskich uczniów w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy. Zmiana formy nauczania pozwala tą naukę mocno zindywidualizować, pogłębić a także nauczyć ucznia samodzielnego uczenia się i kontrolowania własnych postępów. Dodatkowo ta forma rozwija pracę zespołową, umiejętności dzielenia się wiedzą i uczenia od siebie nawzajem.
  2. Znalezienie środków na sfinansowanie zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono problemy z uczeniem się lub zdiagnozowano jakieś szczególne deficyty, a także dla uczniów którzy wymagają więcej pracy i czasu aby opanować materiał i umiejętności.
  3. Zaproponowanie i sfinansowanie nowych zajęć np. reaktywacja zajęć w rodzaju Zajęć praktyczno-technicznych. Gdzie pod okiem nauczyciela dzieci mogłyby się uczyć wykorzystywać proste narzędzia.
  4. Dokształcanie i szkolenie nauczycieli ,np. pod kątem wprowadzania elementów języków obcych na lekcjach przedmiotów nie będących przedmiotami z języka obcego. Może docelowo np. prowadzenia jakiegoś przedmiotu całkowicie w języku obcym?
  5. Poprowadzenia zajęć w rodzaju zajęć dla seniorów (np. STO prowadziło taki projekt „Profesor wnuczek „ w gimnazjach, ale może udałoby się to wdrożyć także w klasach VI może i V?

Prosimy o rozeznanie się, czy znają Państwo kogoś, osobę lub firmę, która mogłaby nam pomóc w realizacji tych celów, a jeżli tak to o skontakowanie nas z tą osobą lub firmą. Może ktoś z Państwa, naszych rodziców, mógłby w tym pomóc? Na Walnym było kilka głosów w tej sprawie, wydawało się, że osób rozeznanych w tej sprawie.

Z poważaniem, w imieniu zarządu
Dariusz Florczak,
Prezes Zarządu SKT nr 7 STO

[/et_pb_aio_extended]