Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Numer 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty polegającą, przede wszystkim, na przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe podjął decyzję

o wstrzymaniu wszystkich istotnych inwestycji zaplanowanych na rok szkolny 2016/2017.

Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest konieczność dysponowania środkami finansowymi, które konieczne będą do reorganizacji budynku szkolnego oraz pokrycia zwiększonych wydatków bieżących.

Jednocześnie, Zarząd informuje, że na bieżąco z Panią Dyrektor monitoruje kierunek zmian proponowanych przez resort oświaty.