Zawody przyszłości?

Zawody przyszłości?

Klasy siódme gościły na zajęciach z poradnictwa zawodowego panią Joannę Zielonkę, doradcę zawodowego, która kolejny raz przeprowadziła zajęcia z naszymi uczniami. Temat, który zaprezentowała dotyczył zawodów przyszłości. Zostały przedstawione te obszary...
Spotkanie z doradcą zawodowym

Spotkanie z doradcą zawodowym

W czwartek  26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole  doradcę zawodowego.  Pani  Joanna Zielonka – mama naszej uczennicy – przeprowadziła kolejną lekcję z modułu zawodoznawstwa realizowanego  w klasach siódmych od semestru letniego. Tematem były zawody...