W czwartek  26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole  doradcę zawodowego.  Pani  Joanna Zielonka – mama naszej uczennicy – przeprowadziła kolejną lekcję z modułu zawodoznawstwa realizowanego  w klasach siódmych od semestru letniego. Tematem były zawody przyszłości. Uczniowie, po części teoretycznej dotyczącej czynników wyboru zawodu, zostali  podzieleni  na zespoły  i  pracowali nad połączeniem nazwy  zawodu z jego  opisem.  Wszyscy  pracowali bardzo aktywnie i wytrwale.

Dziękując  doradcy zawodowemu za przeprowadzone lekcje – mamy nadzieje na ich kontynuacje w klasach ósmych.

Krystyna Kubik – pedagog szkolny