Klasy siódme gościły na zajęciach z poradnictwa zawodowego panią Joannę Zielonkę, doradcę zawodowego, która kolejny raz przeprowadziła zajęcia z naszymi uczniami.

Temat, który zaprezentowała dotyczył zawodów przyszłości. Zostały przedstawione te obszary zawodowe, które w przyszłości będą potrzebowały osób pracujących w danej dziedzinie. Pani Joanna Zielonka uświadomiła wszystkim, że siódmoklasiści nie będą mogli podjąć pracy w jednej czwartej obecnych zawodów, ponieważ zostaną one zlikwidowane. W ich miejsce powstaną nowe w zależności od potrzeb rynku pracy. Oczywiście – można przewidzieć kierunki rozwoju tych części gospodarki, które będą potrzebowały nowych pracowników np. w usługach komputerowych, zarządzaniu finansami, usługach wspierających najstarsze pokolenie czy medyczno- fizykoterapeutycznych.

Trudno przewidzieć w jakim obszarze odnajdzie się każdy z naszych uczniów? Jedno jest pewne, że wśród różnych kompetencji na pewno będą ważne społeczne, a ich rozwój jest możliwy tylko w grupie min. w klasie szkolnej. Dlatego tak ważne są relacje uczniowskie, ich rodzaj i sposób podtrzymywania kontaktów społecznych.

Na zakończenie spotkania, pani Joanna Zielonka, życzyła uczniom trafnych i przemyślanych wyborów zawodowych!

Krystyna Kubik – pedagog szkolny