Złota rybka

Od drugiego semestru samorząd szkolny w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wprowadza dodatkową formę współpracy uczniów kl. 4-6 z nauczycielami pt. ZŁOTA RYBKA.

Regulamin:

 1. Każda klasa ma trzy życzenia do wykorzystania w semestrze – rybki.
 2. Gospodarz klasy podejmuje ostateczną decyzję o zgłoszeniu życzenia nauczycielowi.
 3. Życzenia (czyli rybki ) mogą dotyczyć:
  • jednej dodatkowej lekcji powtórzeniowej przed klasówką (bez pytania na ocenę);
  • nie zaznaczania przez nauczyciela nieprzygotowania i braku zadania;
  • odwołania kartkówki;
  • nieoczekiwanej zmiany miejsc: dwie klasy zamieniają się na wybraną lekcję;
  • spędzenia lekcji poza szkołą (gry, zabawy, spacer, boisko szkolne).
 4. Rodzaj życzenia można zgłosić tylko raz w semestrze.
 5. Gospodarz pilnuje ilości spełnionych życzeń.
 6. Nauczyciele przekazują informację o spełnieniu życzenia wychowawcy klasy – zapisują w tabeli w pokoju nauczycielskim.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych połowów 🙂

Opiekunowie samorządu

Złota rybka

Od drugiego semestru samorząd szkolny w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wprowadza dodatkową formę współpracy uczniów kl. 4-6 z nauczycielami pt. ZŁOTA RYBKA.

Regulamin:

 1. Każda klasa ma trzy życzenia do wykorzystania w semestrze – rybki.
 2. Gospodarz klasy podejmuje ostateczną decyzję o zgłoszeniu życzenia nauczycielowi.
 3. Życzenia (czyli rybki ) mogą dotyczyć:
  • jednej dodatkowej lekcji powtórzeniowej przed klasówką (bez pytania na ocenę);
  • nie zaznaczania przez nauczyciela nieprzygotowania i braku zadania;
  • odwołania kartkówki;
  • nieoczekiwanej zmiany miejsc: dwie klasy zamieniają się na wybraną lekcję;
  • spędzenia lekcji poza szkołą (gry, zabawy, spacer, boisko szkolne).
 4. Rodzaj życzenia można zgłosić tylko raz w semestrze.
 5. Gospodarz pilnuje ilości spełnionych życzeń.
 6. Nauczyciele przekazują informację o spełnieniu życzenia wychowawcy klasy – zapisują w tabeli w pokoju nauczycielskim.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych połowów 🙂

Opiekunowie samorządu