Samorząd szkolny zaprasza do akcji  „100% zieleni w STO”.
Ogłaszamy konkurs na najpiękniejsze okna klasowe ozdobione roślinkami i kwiatami!
Do dnia 24. kwietnia komisja samorządowa oceni poszczególne klasy.
Zapraszamy do ozdabiania zielenią naszej szkoły. 
Samorząd szkolny

 

 

 W piątek 24 kwietnia komisja samorządowa w składzie: Aleksandra Kosińska, Hanna Olech
wraz z opiekunami oceniła ukwiecenie okien i dbałość o zieleń w poszczególnych klasach.
Z wielką radością  stwierdzamy, że klasy młodsze (0-3) są mistrzami w opiece nad klasowymi oknami.
Królują na nich doniczki z kwiatami, szyby przyozdobione  są wiosennymi elementami, a każda roślina  ma odpowiednią ilość ziemi i wody.
Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy: 0 1b 1c 2a 2b 3c. Wśród klas starszych – klasa  4c.
Bardzo prosimy o dalszą opiekę nad szkolną zielenią nie tylko z okazji Dnia Ziemi.

Opiekunowie samorządu