Malowanie korytarzy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO

Zarząd SKT nr 7 STO ogłasza nabór ofert dotyczących wykonania prac malarskich, w budynku Społęczenj Szkoły Podstawowej nr 1 STO zlokalizowanym w Szczecinie ul. Tomaszowska 1.

Zakres prac obejmuje całość prac przygotowawczych, wraz z ew. naprawą ubytków w powierzchni ścian i sufitów korytarzy, demontażem wyposażenia elektrycznego, tablic, odbojnic itp.zmatowieniem i czyszczeniem balustrad schodowych oraz po pomalowaniu ponownym montażu zdemontowanych elementów. Użyte materiały muszą spełniać normy dla obiektów użyteczności publicznej, placówek edukacyjnych przeznaczonych do ciągłego pobytu dzieci. ściany korytarzy do wysokości 1.50 muszą zostać pokryta lakierem umożliwiającym bezpieczne i efektywne zmywanie powierzchni z typowych zabrudzeń, bez zniszczenia faktury i koloru ściany.

Obmiary do zapytania

  1. Powierzchnia sufitów korytarzy i klatek schodowych ok. 621 m.kw.
  2. Powierzchnia podłóg do zabezpieczenia ok. 621 m.kw.
  3. Powierzchnie ścian korytarzy i klatek schodowych ok. 825 m.kw.
  4. Lakierowanie lamperii ok. 531 m.kw.
  5. Opaski wokół drzwi ok. 165 mb
  6. Balustrady o wysokości 1.1 m ok. 38 m.kw.
  7. Rury o średnicy od 25 do 50 mm ok. 32 mb
  8. Wieszaki w szatni 20 szt.

Termin wykonania prac

Zamawiający oczekuje wykonania prac w okresie wakacyjnym tj. od 25.06.2018 do 25.08.2018

Termin i miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły w kopercie z nazwą inwestycji w terminie do 22.06.2018 r do godz. 15.00

Kontakt w sprawie zapytania

W sprawach technicznym można się kontaktować z :

  1. Jerzym Starczewskim tel. 601 567 407
  2. Dariuszem Florczak tel. 502 77 44 74

Po wcześniejszym umówieniu możliwy jest przegląd przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO

Dariusz Florczak