W dniu 28 września br. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.

Komisja Wyborcza czuwała nad prawidłowością wyborów. Uprawnionych do głosowania było 209 uczniów, oddano 199 głosów i wszystkie były ważne. W wyniku tajnych i bezpośrednich wyborów zwycięzcą został ponownie Janek S. z obecnej klasy 8a. Jego program i sposób przeprowadzenia kampanii wyborczej najbardziej podobał się naszym uczniom.

Wiceprzewodniczącą została Małgosia Z. z klasy 7b. Pozostali kandydaci tworzyć będą Prezydium Samorządu. Zaprzysiężenie przedstawicieli klas samorządu nastąpi 4 października br. na apelu szkolnym. Od tego momentu rozpocznie się nowa kadencja Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Naszemu samorządowi życzymy realizacji własnych pomysłów i ciekawych działań na rzecz społeczności szkolnej.

Opiekunowie samorządu – D. Krzaczkowska i K. Kubik