Rozpoczynamy kampanię wyborczą do samorządu szkolnego.
Oto szczegółowy kalendarz naszych działań:

  • 24-26 września  KAMPANIA  WYBORCZA
  • 27 września CISZA PRZEDWYBORCZA
  • 28 września  WYBORY

Pamiętajmy:

  1. Szanujmy program wyborczy każdego kandydata
  2. Wybór kandydata na Przewodniczącego  musi być przemyślaną decyzją.
  3. Hasła kampanii wyborczej  powinny być konkretne i możliwe do realizacji.
  4. Wybrany Przewodniczący samorządu jest przedstawicielem wszystkich uczniów.

Pamiętajmy, że każdy uczeń może się włączyć w prace Samorządu Szkolnego w ciągu roku. Zapraszamy do aktywności wszystkich uczniów! Przewodniczący Samorządu Szkolnego będzie naszym przedstawicielem i godnym reprezentantem społeczności szkolnej.
Życzymy przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów.

Opiekunowie samorządu – Krystyna Kubik i Danuta Krzaczkowska