Kolejny raz rozpoczynamy kampanię wyborczą do samorządu szkolnego.

Kalendarz naszych działań obejmuje następujące kroki:
  – dyskusje w klasach i wybór przedstawiciela do szkolnego samorządu,
  – formalne zgłoszenie kandydata z pisemnym potwierdzeniem uczestnictwa w kampanii wyborczej,
  – przygotowanie programu wyborczego.

Kandydaci z każdej klasy wspierani przez kolegów przygotowują się do kampanii wyborczej. Plakaty, ulotki, programy muszą być wywieszane TYLKO NA KORKOWYCH TABLICACH SZKOLNYCH! Materiały wywieszane w innych miejscach, będą zdejmowane przez Komisję Wyborczą.

Szczegółowy plan wyborów obejmuje:
  –  23-24 września KAMPANIA WYBORCZA
  –  25 września CISZA PRZEDWYBORCZA
  –  26 września WYBORY

Pamiętajmy:

  1. Szanujmy program wyborczy każdego kandydata.
  2. Wybór kandydata na Przewodniczącego musi być przemyślaną decyzją.
  3. Hasła kampanii wyborczej powinny być konkretne i możliwe do realizacji.
  4. Wybrany Przewodniczący samorządu jest przedstawicielem całej społeczności szkolnej.
  5. Pamiętajmy, że każdy uczeń może się włączyć w prace Samorządu Szkolnego w ciągu roku.

Zapraszamy do aktywności wszystkich uczniów! Przewodniczący Samorządu Szkolnego będzie naszym przedstawicielem i godnym reprezentantem społeczności szkolnej. Życzymy przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów.

Opiekunowie samorządu – K. Kubik i D. Krzaczkowska