Kolejny raz zapraszamy do pracy w samorządzie  szkolnym uczniów klas 4-6.
Czekamy na kandydatów z każdej klasy. 

A oto szczegółowy kalendarz naszych działań:
12-20 września: pisemne zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego samorządu
(powinno zawierać: imię, nazwisko, klasę i zgodę na kandydowanie) proszę złożyć w bibliotece szkolnej
21-23 września: kampania wyborcza
26 września: cisza przedwyborcza
27 września: wybory

Pamiętajmy:
   1. Nigdy nie oceniamy przeciwnika.
   2. Nigdy nie obrażamy, nie wyzywamy, nie prześladujemy.
   3. Nie wybieramy przedstawicieli dla żartów i na złość nauczycielom
   4. Nie traktujemy kampanii wyborczej jakby to była najważniejsza rzecz na świecie.
   5. Jeśli przegramy w wyborach nie bierzemy tego do siebie.
   6. Wyciągamy naukę z błędów.
Zapraszamy do aktywności wszystkich uczniów!
Przewodniczący samorządu szkolnego będzie naszym przedstawicielem i godnym reprezentantem społeczności szkolnej.
Życzymy przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów.

 Opiekunowie samorządu – K. Sirota i D. Krzaczkowska