W czwartek 1 października odbyła się uroczystość zaprzysiężenia  nowego Prezydium Samorządu Szkolnego. W obecności całej społeczności szkolnej przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącą samorządu  została uczennica klasy 5c – Hania a jej zastępczynią uczennica klasy 6a Basia.  W skład prezydium weszli także: Laura (4a), Wiktoria (4b), Iza (4c), Julia (5a), Jeremiasz (5b), Adam (6b).

Pierwsze spotkanie samorządu odbędzie się we wtorek  6.10 br. w bibliotece szkolnej.  Na  wspólnym posiedzeniu  przeanalizujemy  programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ustalimy plan pracy samorządu na bieżący rok szkolny.

Jeszcze raz gratulujemy uczniom trafnych wyborów. Mamy nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane.

Opiekunowie samorządu szkolnego
 

 

Rozpoczynamy kampanię wyborczą do samorządu szkolnego.

Czekamy na kandydatów z każdej klasy.  Zapraszamy do aktywności wszystkich uczniów! Samorząd szkolny reprezentuje interesy uczniów i współdecyduje w wielu sprawach ważnych dla całej szkolnej społecznosci. Warto zastanowić sie nad wyborem uczniów, którzy są aktywni, chętni do wspólpracy i niesienia pomocy innym, życzliwi i pomysłowi. Życzymy przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów.

A oto szczegółowy kalendarz naszych działań:
19- 23 września – PISEMNE ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU
 21-22 września – KAMPANIA  WYBORCZA
23 września – CISZA PRZEDWYBORCZA
24 września  – WYBORY

Pamiętajmy:

1. Szanujmy program wyborczy każdego kandydata
2. Wybór kandydata na Przewodniczącego  musi być przemyślaną decyzją.
3. Hasła kampanii  wyborczej  powinny być konkretne i możliwe do realizacji.  
4. Wybrany Przewodniczący samorządu jest przedstawicielem  wszystkich uczniów.
5. Pamiętajmy, że każdy uczeń może się włączyć w prace Samorządu Szkolnego w ciągu roku.

Opiekunowie samorządu – K. Sirota i D. Krzaczkowska