W środę 28 września uczniowie klas 4-8 głosowali na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Po zapoznaniu się z programami kandydatów – mogli samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą wyboru najlepszego przedstawiciela. Większość uczniów spełniła warunek uczestnictwa w wyborach przedstawiając komisji dokument stwierdzający tożsamość wyborcy ( legitymację szkolną, paszport lub miejską kartę). Wybory przebiegły bez zakłóceń i nie było żadnych głosów nieważnych.

Wszyscy uczniowie z dużą powagą i kulturą podeszli do głosowania. Cieszy fakt powrotu do dawnej formuły przeprowadzenia wyborów w bibliotece szkolnej ponieważ w ostatnich dwóch latach, ze względu na pandemię, przeprowadzano głosowanie w klasach z „mobilną urną”. Dziękujemy za aktywną postawę uczniom szkoły STO, nauczycielom za pomoc i wsparcie, a komisji za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Opiekunowie samorządu