Zawody przyszłości?

Zawody przyszłości?

Klasy siódme gościły na zajęciach z poradnictwa zawodowego panią Joannę Zielonkę, doradcę zawodowego, która kolejny raz przeprowadziła zajęcia z naszymi uczniami. Temat, który zaprezentowała dotyczył zawodów przyszłości. Zostały przedstawione te obszary...