Bohater literacki teatralnie

Bohater literacki teatralnie

Charakterystyka bohatera literackiego wcale nie musi kojarzyć się z pisaniem długich wypracowań. Uczniowie klas szóstych na zajęciach języka polskiego doświadczyli tego na sobie. Tradycyjne omawianie lektur “Szatan z VII klasy” K....