Charakterystyka bohatera literackiego wcale nie musi kojarzyć się z pisaniem długich wypracowań. Uczniowie klas szóstych na zajęciach języka polskiego doświadczyli tego na sobie. Tradycyjne omawianie lektur “Szatan z VII klasy” K. Makuszyńskiego i “Sposób na Alcybiadesa” E. Nizurskiego urozmaiciliśmy tym razem tworzeniem improwizowanych etiud teatralnych. Poszczególne grupy wybierały sobie własnego bohatera z powieści, prezentowały jego sposób poruszania się, mówienia, typowe wypowiedzi, emocje – wszystko za pomocą mimiki i gestów. Następnie tworzyli charakterystyczne proste elementy garderoby wykorzystując tylko papier i klej. Zadaniem końcowym było stworzenie sceny charakteryzującej wybranego bohatera literackiego.

W ten sposób poprzez świetną zabawę uczniowie mogli nieco inaczej spojrzeć na postacie stworzone przez pisarzy, samodzielnie skonstruować charakterystykę alternatywną oraz jak sami stwierdzili “wczuć się w klimat powieści”.

Małgorzata Ścibior