Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Dnia 14 marca na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby PI. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ liczb PI w przybliżeniu to 3,14 więc wybrano na to święto czternasty dzień trzeciego miesiąca. Na lekcjach matematyki w klasach 4 i 6 słuchaliśmy z tej okazji...