Dnia 14 marca na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby PI. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ liczb PI w przybliżeniu to 3,14 więc wybrano na to święto czternasty dzień trzeciego miesiąca.

Na lekcjach matematyki w klasach 4 i 6 słuchaliśmy z tej okazji hymnu liczby PI. Tak, tak.. Liczba PI ma swój hymn. Powstał on w ten sposób,  że kolejnym cyfrom z rozwinięcia dziesiętnego przyporządkowano nuty z gamy, np.1 to C, 2 to D itd. Jeśli chcecie go posłuchać to zapraszam do wejścia w link:  https://liblink.pl/udWgjAVBqj

Na kołach matematycznych oglądaliśmy filmy pokazujące historię liczby PI i jej zastosowania. Poznawaliśmy ciekawostki na temat liczby PI i rozwiązywaliśmy łamigłówki z nią związane. Czy wiecie, że 14 marca urodził się między innymi Albert Einstein czy Wacław Sierpiński, jeden z najsłynniejszych polskich matematyków albo że w Wielkiej Brytanii piecze się specjalne ciasta z okazji święta liczby PI.

Nasza noblistka Wisława Szymborska napisała wiersz o liczbie PI. Oto jego treść:

Liczba Pi
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Wszystkich zainspirowanych zapraszam do zgłębiania swojej wiedzy na temat liczby PI.
Małgorzata Firsiof