We wtorek  4 października br. odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego Prezydium Samorządu Szkolnego. W wyniku głosowania przewodniczącym samorządu na rok szkolny 2016/2017 został uczeń klasy 5 c, a ubiegłoroczna szefowa,  dostając tylko  jeden głos mniej, została  zastępcą  przewodniczącego. Pozostali przedstawiciele klas tworzą Prezydium Samorządu Szkolnego, który będzie co tydzień spotykać się w bibliotece szkolnej  – miejscu stałych, roboczych  zebrań podczas których  omawiane są ważne kwestie uczniowskie.
Pierwszym zadaniem samorządu będzie opracowanie i  podanie do publicznej wiadomości  planu pracy na bieżący rok szkolny uwzględniający  elementy  programu poszczególnych kandydatów prezydium.
Z wielką  ciekawością i nadziejami czekamy na kolejny rok pracy naszego samorządu życząc nam wszystkim dużo  sił i  energii do działania.

 Samorząd Uczniowski 2016

Wybory do samorządu
O wyborach raz jeszcze