Podczas  grudniowych konsultacji dla rodziców zaproponowaliśmy spotkanie z policją na temat bezpieczeństwa w  Internecie.  Pan Michał Sroka przedstawił podstawowe zasady zachowania się dzieci w sieci. Skupił się także na kwestiach dotyczących odpowiedzialności prawnej młodych użytkowników  Internetu. Podkreślił również fakt odpowiedzialności  prawnej rodziców  w tym zakresie.  Podobne zagadnienia były przedmiotem pogadanki z uczniami klas siódmych, którzy byli zainteresowani różnymi  aspektami korzystania z sieci. Rodzice mieli także pytania  w tej kwestii na które wyczerpująco, podając przykłady z codziennej pracy policji, odpowiadał zaproszony gość.

Kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych technologii są cały czas aktualne. Nikt  z dorosłych nie jest w stanie zabronić korzystania z Internetu swoim dzieciom. Zróbmy więc wszystko, abyśmy byli dla nich partnerami, z którymi warto rozmawiać na każdy temat – również ten dotyczący najnowszych  możliwości  poruszania się w sieci.  Rozmowa, interesowanie się z kim dziecko nawiązuje wirtualny kontakt, towarzyszenie realne w codziennym życiu  – to jest nie tylko sposób na bezpieczeństwo w sieci, ale i recepta na dobre relacje z własnym dzieckiem!

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik