Działalność samorządu uczniowskiego w drugim półroczu rozpoczęliśmy od Dnia Kapcia i zbiórki środków higienicznych dla potrzebujących. Naszą pomoc skierowaliśmy do osób w kryzysie bezdomności.  Dary zostały przekazane    i wydawane podczas czwartkowych posiłków.

W marcu zmierzyliśmy się z tragiczną sytuacją na Ukrainie. Nasza szkoła podjęła szereg działań mających na celu wsparcie uchodźców z kraju objętego wojną.  Pomoc trwała do końca roku szkolnego.

W ciągu całego półrocza samorząd uczniowski aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i współorganizował takie święta jak: Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Wielkanocne Śniadanie czy Dni Książki w maju. Tegoroczne Dni Ziemi wzbogaciliśmy pomysłem na ukwiecenie klas lekcyjnych. Uczniowie z wyjątkowym zaangażowaniem włączyli się w akcję samorządu. Zgodnie i jednogłośnie nie wyłoniliśmy zwycięzców, gdyż każda klasa włożyła całe uczniowskie serce w aranżację „zielonego nastroju”.  Oprócz roślin, zielonych ozdób w oknach, pojawiły się również gazetki i tablice informacyjne o tematyce ekologicznej. Nasze wszystkie działania spotkały się z obchodami Dni Ziemi w naszej szkole. Na kolejnym ze spotkań samorządu postanowiliśmy, aby każda klasa rozpoczęła nowy rok szkolny również z zielonym akcentem.  Tegoroczny samorząd przekaże klasom zielony prezent, a dostawa roślin – we wrześniu!!

Na zakończenie dziękujemy za ciekawe pomysły, wsparcie i pomoc w realizacji wszystkich naszych planów, a zapewnienie o chęci współpracy przez uczniów w kolejnym roku szkolnym, jest dla nas wszystkich najlepszym świadectwem pełnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego K. Kubik i D. Krzaczkowska