We wtorek odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządu szkolnego. Miało na celu podsumowanie pracy uczniów w bieżącym semestrze.  Przedstawiciel klasy 6a Robert Żelazowski omówił wystąpienie (razem z przewodniczącym SU Maxem  Nowakiem) na II Forum Wolontariatów Szkolnych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki prezentacji projektu „Książka mówiona: a-book” uzyskaliśmy pierwsze miejsce w kategorii innowacyjności działań. Dzięki temu uczniowie klasy 6a i 7a wezmą udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Polskim. Jest to nagroda przyznana przez Marszałka Województwa.

Przedstawiciele poszczególnych klas omówili  też realizację szkolnych działań dotyczących zbierania funduszy na zakup potrzebnych rzeczy dla dwóch rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tegoroczna organizacja „szlachetnych śniadań” pozwoliła każdej klasie aktywnie włączyć się w akcję.

Następny punkt spotkania dotyczył realizacji projektu European  Christmas  Tree Decoration Exchange 2018. Do  trzydziestu szkół w Europie wysłaliśmy  świąteczne życzenia i informacje o tradycjach polskich świąt związanych z Bożym Narodzeniem. Do tej pory otrzymaliśmy około dwudziestu przesyłek z różnych stron Europy, które wspólnie oglądnęliśmy  i zaplanowaliśmy ich ekspozycję w holu szkoły na pierwszym piętrze.

Spotkanie zakończyliśmy życzeniami dalszej tak owocnej współpracy i słodkim poczęstunkiem.

Samorząd szkolny