W środę 15 grudnia odbyło się spotkanie samorządu szkolnego podsumowujące prace w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/22. W świątecznej atmosferze omówiliśmy wszystkie działania, które z zaangażowaniem zrealizowaliśmy w bieżącym semestrze. Pomimo trudności związanych z pandemią pracowaliśmy systematycznie i aktywnie, często jednak przy zmiennym składzie osobowym samorządu. Szkolny wolontariat działał w różnych obszarach pomocy społecznej i na rzecz środowiska. W swojej aktywności wspieraliśmy dzieci, seniorów oraz przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę. W naszej pracy nie zapomnieliśmy o zwierzętach. Również dla nich zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i koców potrzebnych w schronisku. Po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną dla ubogich i bezdomnych. Wspieraliśmy też dzieci chore – akcja Zbieramy pluszaki realizowana podczas Święta Misia zaowocowała zebraniem 7 worków zabawek, które przekazaliśmy do rozdysponowania Fundacji Mam Marzenie.

Podczas cotygodniowych spotkań przedstawicieli samorządu omawialiśmy zgłaszane problemy klasowe próbując na bieżąco je rozwiązywać. W tym niecodziennym okresie szczególnie cenimy bardzo dobrą współpracę z dyrekcją i przewodniczącym Rady Rodziców. Wiele kwestii udało nam się wspólnie omówić i zrealizować. Przykładem tego jest stojące przed szkołą ogromne SERCE zbierające nakrętki na rehabilitację dla dwóch dziewczynek – naszych wieloletnich podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim za aktywność, pomysłowość i zaangażowanie. Nadchodzące święta niech przyniosą nam radość i spełnienie wszystkich marzeń.

Opiekunowie samorządu K. Kubik i D. Krzaczkowska