W ramach działań edukacyjnych uczniowie SP STO w Szczecinie realizowali w zeszłym roku projekt „Od faktury do tektury, czyli jak powstaje książka dotykowa”. Celem działań było przybliżenie uczniom potrzeb innych osób, które nie mogą w pełni realizować zadań szkolnych ze względu na swój stan zdrowia.

W zeszłym roku nawiązaliśmy kontakt z Polskim Towarzystwem Osób Niewidomych i Niedowidzących. Uczniowie postanowili przygotować książki dla ich  podopiecznych.  Szczególnie aktywnie zaangażował się w projekt samorząd szkolny.  Do tej pory współpracowaliśmy z różnymi instytucjami i fundacjami np. „Iskierka”,  „Caritas”, Hospicjum Zachodniopomorskie, PCK, TOZ, Unicef, szpitale dziecięce, przedszkola, ale po raz pierwszy  podjęliśmy się współpracy z dziećmi niewidomymi!

Uczniowie przez jeden semestr przygotowywali książki  dla dzieci niewidomych. Cechą charakterystyczną takich książek jest wykonanie  ilustracji tak, aby dziecko mogło je „odczytać” dotykając dłońmi różnych faktur materiałów z których są wykonane. Początkowo, podczas lekcji wprowadzającej, wszyscy zapoznali się z książkami wypożyczonymi ze Związku  Niewidomych. Każdy mógł, z zamkniętymi oczami, spróbować rozpoznać na podstawie przestrzennych ilustracji  – jaka to jest bajka? Sprawiło to dość dużo kłopotów… ale mogliśmy doświadczyć  świata osób niewidomych. Następne lekcje to przygotowanie przez uczniów własnych ilustracji do wybranych tekstów. W bieżącym roku szkolnym książki wykonane przez  uczniów zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej, a następnie przekazane  dla dzieci z Ośrodka dla Niewidomych. Książki „czytane dotykiem” tak się wszystkim podobały, że  obecne 5 klasy również przygotowują książki, tym razem e-booki, które  przekażemy do działu KSIĄŻKI MÓWIONEJ w Książnicy Pomorskiej.

Mamy nadzieję, ze dzięki naszym pracom przyczynimy się do popularyzacji  czytania także wśród osób niewidomych.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego