W dniu 29 września br. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Komisja Wyborcza  czuwała nad prawidłowością  wyborów.  Uprawnionych do głosowania było  175 uczniów. Wszystkie głosy były ważne. W wyniku  tajnych i bezpośrednich  wyborów zwycięzcą został przedstawiciel klasy 6c Jakub Balewicz. Jego program i kampania wyborcza najbardziej podobała się uczniom klas 4-7.  Pozostali kandydaci  tworzyć będą  Prezydium Samorządu.

Uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych  przedstawicieli klas nastąpi 3 października br. i od tego momentu rozpocznie  się nowa kadencja Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Naszym nowym przedstawicielom   życzymy  realizacji przedstawionych programów i  ciekawych działań na rzecz społeczności szkolnej.

 Opiekunowie samorządu – D. Krzaczkowska i K. Kubik