W dniu 26 września br. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Komisja Wyborcza  czuwała nad prawidłowością  wyborów.  Uprawnionych do głosowania było  227 uczniów, oddano 204 głosy,  w tym 200 ważnych.  W wyniku  tajnych i bezpośrednich  wyborów zwycięzcą została przedstawicielka klasy 6a. Jej program i sposób przeprowadzenia kampanii wyborczej najbardziej podobała się naszym  uczniom. Wiceprzewodniczącym  został przedstawiciel klasy 8a. Pozostali kandydaci  tworzyć będą  Prezydium Samorządu.  Zaprzysiężenie  wybranego samorządu nastąpi  1 października br.  Od tego momentu rozpocznie się nowa kadencja Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
Naszemu samorządowi  życzymy  realizacji własnych pomysłów i ciekawych działań na rzecz szkoły.

Opiekunowie samorządu – D.Krzaczkowska i K. Kubik