W czwartek 1 października odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego Prezydium Samorządu Szkolnego. W obecności przedstawicieli klas złożono uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym samorządu został Axel z klasy 8b, a jego zastępcą Tosia z 5a. Pierwsze spotkanie samorządu odbędzie się w poniedziałek piątego października w bibliotece szkolnej. Na posiedzeniu będziemy gościć Panią dyrektor szkoły, która w ten sposób zapoczątkuje współpracę nowego samorządu z gronem pedagogicznym. W trakcie spotkania przeanalizujemy także programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ustalimy plan pracy samorządu na bieżący rok szkolny.

Jeszcze raz gratulujemy uczniom trafnych wyborów. Mamy nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane.

Opiekunowie samorządu szkolnego