W piątek 7 czerwca 2024r. wolontariusze – uczniowie klas 8, uczestniczyli w festynie sportowym organizowanym przez Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie. Chętni ósmoklasiści brali udział w konkurencjach sportowych zaproponowanych przez organizatorów. Każdy mógł się zmierzyć z zadaniami : rzut balonem, rzut pierścieniem, rozbijanie wieży czy slalom z cebulą. Konkurencje były pomyślane tak, aby zawodnik, czy to duży czy mały, mógł osiągnąć sukces sportowy. Jednak najważniejszą nagrodą było wspólne spędzanie czasu przy smacznym poczęstunku i rozmowach . Program festynu obejmował także pokazy sztuk walki, mody sportowej z recyklingu, pokazy tańca grupy dziecięcej oraz na zakończenie odbył się koncert uczniów z ze szkoły muzycznej. Tradycją naszej szkoły jest zbiórka książek dla seniorów i festyn był doskonałą okazją do przekazania naszych darów.

Nasze całoroczne wizyty w Domu Kombatanta spowodowały, że na festynie mogliśmy spotkać naszych poznanych seniorów i razem miło spędzić czas na wspólnej imprezie. Już z radością czekamy na przyszłoroczne działania naszych uczniów i seniorów.

Opiekunowie samorządu szkolnego
Danuta Krzaczkowska i Krystyna Kubiak