„Dzisiaj racje każdy przyzna,
mały chłopiec i mężczyzna,
że bez kobiet i dziewczynek
życie by nie było miłe !”

Michał Sobczyk
ze szkolnego Koła Teatralnego STO MASEK
wierszem wyraża najlepsze życzenia dla wszystkich Pań!