W przedświątecznym tygodniu gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Punktu Informacji  Europejskiej w Szczecinie. Już po raz drugi braliśmy udział w ogólnoeuropejskim projekcie Christmas Tree Decoration. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. 5b, którzy w listopadzie pakowali świąteczne przesyłki dla kolegów z Europy.  Goście przeprowadzili zajęcia na temat tradycji obchodzenia świąt  Bożego Narodzenia  w różnych krajach. Każdy uczeń otrzymał kalendarz z informacjami o krajach Unii Europejskiej.  Podczas wspólnej rozmowy  uczniowie wykazali się dużą znajomością  i wiedzą  o kulturze i zwyczajach państw europejskich. Na zakończenie  spotkania,  wraz z Syriuszem – unijną maskotką,  zrobiliśmy  wspólną  fotografię, aby  utrwalić wspólnie spędzony czas.

Danuta Krzaczkowska, Krystyna Kubik