26 września  klasy trzecie  uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską przy ul. Marcina. Zaprezentowane  lekcje dotyczyły Europejskiego Dnia Języków  organizowane od 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską. W obecnym czasie znajomość języków obcych jest koniecznością i prawem każdego z nas. Dlatego też kierując się tym przesłaniem nasi uczniowie pilnie  rozwiązywali zagadki językowe. Słuchali czytanej bajki, ciekawostek, oraz rozmawiali o przenikaniu się języków. Oglądając przygotowaną prezentację, rozwiązując  zadania i wykorzystując mapkę United in Diversity uczniowie mogli docenić i sprawdzić nabyte już do tej pory umiejętności językowe. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał publikację UE z przywitaniem we wszystkich europejskich językach. 

To „europejskie”  spotkanie  ukazało nam również inne oblicze biblioteki. Miejsca które nie tylko ogranicza się do udostępniania  księgozbioru ale również do poznania innych obszarów kultury.

Bibliotekarz szkolny – D. Krzaczkowska