Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO ogłasza nabór ofert dotyczących wykonania, montażu oraz połączenia do istniejącej infrastruktury szkoły żaluzji zewnętrznych umieszcoznych na południowej ścianie budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich STO.

W przypadku dodatkowych pytań, problemów technicznych itp. proszę kierować pytania mailem na adres  prezes@sto.szczecin.pl 

1. Przedmiot zamówienia są żaluzje zewnętrzne, tzw. fasadowe, komponujące się z istniejącymi żaluzjami na budynku (2 piętro zakrywające otwór okienny, 1 piętro i parter żaluzje wsunięte we wnęki okienne) wraz z ich kompletnym montażem i podłączeniem do istniejącego systemu podnoszenia żaluzji w wypadku silnego wiatru.Zamawiający zastrzega sobie możłiwość etapowania prac np. II piętro, I piętro i parter. Oferta powinna spełniać następujące wymagania:

– Żaluzje wykonane są z profilu C80 o grubości min. 0.42 mm z prowadzeniem listwowym

– Silniki elektryczne z odbiornikiem radiowym zasilane napięciem 240V/50Hz, z czujnikami i wyłącznikami krańcowymi

– sterowanie z użyciem pilotów radiowych, osobno do każdej klasy

– gwarancja min. 3 lata na elementy wykonawcze i wykonane prace. 

– propozycją terminu montażu (wskazane dni wolne od zajęć dydaktycznych)prace mogą być etapowane (np. przygotowanie instalacji zasilajacej w poszczególnych klasach, montaż zewnętrzny, podłączenie elenmentów wykonawczych do przygotowanej instalacji)

– kolor żaluzji powinien być maksymalnie zbliżóny do już istniejących instalacji

Oferta powinna dotyczyć zakupu żaluzji wraz z ich montażem, niezbędnym oprzyrządowaniem (piloty, silniki czujiki itp) i uruchomieniem, następujacych ilości żaluzji

Parter

– 3 szt. żaluzji w klasie nr 4, wnęka okienna ma wymiary wysokość 166cm szerokośc 133cm

– 3 szt żaluzji w klasie nr 6, wnęka okienna ma wymiary wysokość 166cm szerokośc  138 cm

I piętro 

– 1 szt żaluzji w klasie nr 10, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 164cm szerokośc 370cm

– 3 szt. żaluzji w klasie nr 11, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 166cm szerokość 139cm

– 3 szt. żaluzji w klasie nr 13, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 165cm szerokość 138cm

– 1 szt. żaluzji w klasie 14, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 166cm szerokość 373cm

– 1 szt. żaluzji w klasie 14, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 162cm szerokość 141cm

II piętro

– 4 szt. żaluzji w klasie nr 22, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 173cm szerokość 123cm

– 4 szt. żaluzji w klasie nr 24, wnęka okienna ma wymiary: wysokość 173cm szerokość 122cm

 

Podane rozmiary służą jedynie do wyceny prac, do wykonania konkretnych żaluzji wykonawca jest zobowiązany do dokonania stosownych pomiarów we własnym zakresie, przyjmujać na siebie pełną odpowiedzialność za skutki tych pomiarów.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 7.10.2016 lub poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej sto@home.pl i prezez@sto.szczecin.pl

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO

Dariusz Florczak