Fantastyczne wyniki naszych szóstoklasistów w sprawdzianie! Średni wynik całego egzaminu to 91% (język polski – 88%, matematyka – 94%). Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego napisaliśmy na 98%. Teraz nasi uczniowie mogą starać się o miejsca w wybranych gimnazjach. Gratulujemy wszystkim autorom tego sukcesu!