Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Z radością witam wszystkich u progu nowego roku szkolnego w naszej Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie.

Po raz 29. rozpoczynamy rok szkolny, ale to rozpoczęcie jest absolutnie niezwykłe.

Po rocznych przygotowaniach i tylko po 80 dniach budowy otwieramy szkołę rozbudowaną o nowe cztery sale. Salę komputerową wyposażyliśmy w nowe komputery.

Zrealizowaliśmy nasze plany i zobowiązania, aby każdy uczeń 8-klasowej Szkoły STO znalazł w niej bezpieczne miejsce. Kolejnym etapem naszych inwestycji będzie doposażenie gabinetów przedmiotowych oraz modernizacja placu zabaw.

Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań programowych i organizacyjnych. Konsekwentnie realizujemy nasz cel nadrzędny – umacnianie pozycji naszej szkoły, tworzenie szkoły przyjaznej, twórczej i stwarzającej możliwości sukcesu dla każdego ucznia.

Wierzę, że wszyscy wspaniale odpoczęli w czasie wakacji oraz nabrali sił i zapału do pracy, która nas czeka w nowym roku. Dziękujemy za  ciepłe pozdrowienia z  wakacyjnych wyjazdów. Wielu uczniów odpoczywało na szkolnej kolonii i obozie sportowym. Serdecznie dziękuję naszym nauczycielom za organizację udanych wyjazdów.

W szczególny sposób witam najmłodszych uczniów, dzieci z klasy „zerowej” i z klas pierwszych oraz nowych uczniów z klas starszych, w tym uczniów  klas siódmych.  Dołożymy wszelkich starań, abyście czuli się z nami jak najlepiej.

Otwieramy nowy, ciekawy rok. Nasze plany obejmują m.in. dalsze rozwijanie kompetencji informatycznych, uczenie przez doświadczanie,  realizację projektów edukacyjnych w klasach starszych,  wiele działań o charakterze wolontariatu oraz szeroki program działań wychowawczych. Tradycyjnie zaplanowaliśmy wiele imprez i wydarzeń integrujących, naukowych, artystycznych i sportowych.

Serdecznie dziękuję projektantom naszej rozbudowy, wspaniałej firmie wykonawczej „Brukpol” członkom Zarządu SKT nr 7 STO, wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy przygotowali szkołę na powitanie nowego roku szkolnego. Radość i duma tego dnia jest Waszym dziełem!

Drodzy Uczniowie, życzę Wam wspaniałych, radosnych i pracowitych chwil w szkole. Życzę Wam wielu szkolnych przyjaźni i codziennych sukcesów.

Rodzicom naszych uczniów życzę wielu powodów do dumy z dzieci i zadowolenia z naszej szkoły. Proszę o życzliwość, o wsparcie i zaangażowanie w rozwój szkoły jedynej na STO!

Nauczycielom i Pracownikom życzę radości i satysfakcji z realizacji wszystkich planów.

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas naszej pierwszej imprezy, czyli dziesiątego  już  „Pikniku Rodzinnego” w sobotę 9. września o godz. 10.00.

Dyrektor Szkoły
Marzena Ukraińska

Witamy klasy młodsze, szczególnie nowych uczniów z “zerówki”…

…i klasy starsze, w tym po raz pierwszy klasy siódme
🙂