„Szkoła dobra”

to myśl przewodnia nowego roku szkolnego 2015/2016

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie, najstarsza niepubliczna szkoła w naszym mieście, już po raz 27. wita swoich uczniów i ich rodziców!

Dziękujemy wszystkim za  ciepłe pozdrowienia z  wakacyjnych wyjazdów. Wielu uczniów odpoczywało na szkolnej kolonii i obozie sportowym. Serdecznie dziękuję naszym nauczycielom za organizację udanych wyjazdów.

Nowy rok zapowiada się bardzo ciekawie. Nasze plany obejmują m.in. wdrażanie technologii informacyjnej z wykorzystaniem trzech pracowni mobilnych firmy Apple. Włączenie nowoczesnych urządzeń w elementy zajęć różnych przedmiotów to kolejny etap rozwoju naszej szkoły.

Kolejne zadania na ten rok to doskonalenie działań edukacyjnych, dalsza realizacja strategii dobrego uczenia się oraz dbałość o wszechstronny rozwój dydaktyczny i wychowawczy każdego ucznia.

Kalendarz szkolny obejmuje wiele imprez i wydarzeń, m.in. wydarzenia o charakterze obywatelskim, imprezy integrujące, naukowe, artystyczne, sportowe czy warsztaty przyrodnicze.

W terminie i z powodzeniem zrealizowaliśmy plan wakacyjnych remontów. Najważniejszym przedsięwzięciem była przebudowa szkolnej szatni, którą z prawdziwą radością oddajemy naszym uczniom.

Przygotowanie szkoły do nowego roku wymagało wiele pracy i serdecznie dziękuję Zarządowi naszego koła STO oraz pracownikom szkoły za ten wakacyjny wysiłek.

Rodziców zapraszamy do współpracy w ramach Rady Rodziców oraz naszego stowarzyszenia, Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Życzę wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły wspaniałego roku szkolnego, satysfakcji z efektów naszej współpracy i radości z realizacji wszystkich planów.
Tradycyjnie zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas naszej pierwszej imprezy, czyli ósmego już „Pikniku Rodzinnego” w sobotę 5. września o godz. 10.00. 

Dyrektor Szkoły         
Marzena Ukraińska