Książnica Pomorska – samorządowa instytucja kultury, jej organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pełni funkcję centralnej biblioteki całego Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej, sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim.Posiada bogaty księgozbiór, liczący około 1,7 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych.

W listopadzie w ramach lekcji z edukacji czytelniczo-medialnej wyszliśmy  na wycieczkę do  Książnicy Pomorskiej. Kiedy dotarliśmy na miejsce przywitała nas pani, pracownik biblioteki. Po przywitaniu, udaliśmy się do sali  wykładowej gdzie wspólnie rozmawialiśmy o książkach i prawie autorskim. Mogliśmy również obejrzeć przygotowaną prezentację o historii książki i pisma. Kolejny wykład dotyczył  rozpoznawania różnych dokumentów znajdujących się w zbiorach biblioteki. Pani opowiedziała nam również o historii Książnicy jako największej biblioteki na Pomorzu. Będąc w tym niezwykłym miejscu zobaczyliśmy również salę wystawienniczą, dział katalogów, czytelnię i wypożyczalnię.

 Na zakończenie spotkania wręczyliśmy dwie książki dotykowe przygotowane przez ubiegłoroczne klasy 5. Nasze prace zasilą zbiory w dziale książki  mówionej. Potem, w ciszy, spoglądając  na czytelników pracujących naukowo  udaliśmy się do wyjścia.  Następnie  pożegnaliśmy się z panią wróciliśmy do szkoły. To był bardzo udany dzień.

Mam nadzieję, że od tej pory wraz z rodzicami będziemy korzystali z tej niezwykłej biblioteki.

Julia Drelichowska 5a