Kamilka Zdebska z klasy IV c zdobyła I miejsce w Województwie Konkursie Nie Wyrastaj z Marzeń.

Uczniowie z klas 1-4 mieli za zadanie wybrać wiersz lub fragment prozy o zabawnej tematyce (lub poważnej, lecz stosownej) i zaprezentować go w ciekawy i komiczny sposób. Oczywiście tekst musiał być poprawnie wygłoszony, trzeba było zwracać uwagę na dykcję, interpretację, przede wszystkim jednak recytacja miała wywołać uśmiech na twarzach osób słuchających. Ważnym kryterium był wymóg, aby wstępujący weszli w relację ze słuchaczami, utrzymywali z nimi kontakt wzrokowy lub celowo, w sposób zamierzony ich lekceważyli, jeśli byłoby to konieczne dla zrozumienia przekazu. Kamila brawurowo pokonała 23 młodych aktorów.

Serdecznie gratulujemy!

Teresa Popow